Kategórie
Kultúra

Koľadov Dar – Leto 7530 u.m.h.ch., Ramchať

Asi pred 8500 rokmi medzi nás prišiel Koľada, aby nás naučil Védickému poznaniu na našu ochranu pred duchovným vymretím. Dal nám Dar – kalendár (Koľadov Dar),  systém vyčíslovania sezónneho času pre poľné práce.
Dňa 20.9.2021 o 18.00 hod. terajšieho času sa započalo nové Leto 7530 u.m.h.ch., Leto Dreveného Orla.

Kategórie
Kultúra

Kódex cti Slovienov

Slovieni boli jednoduchí, mierumilovní ľudia, žijúci v súlade s prírodou. Ich vedomie a viera zabezpečovali súladné vnímanie sveta. Svoje vedomosti a skúsenosti nám zanechali v podobe odkazov a posolstiev. Sú určené pre tých, ktorí chcú kráčať po ceste duchovného rozvoja, aby hrdosť, sila, svedomitosť a čestné konanie sa stali súčasťou ich života. Pretože nastal čas ukázať to, čo v nás tisícročia utláčali: našu hrdosť, svedomie, chrabrosť a lásku.

Kategórie
Kultúra

Milan Rúfus – Modlitba za Slovensko

Kategórie
Kultúra

Krst očami pohanov

Kresťanstvo vzniklo vo východorímskej provincii Judea. Prvým šíriteľom bol Peter a Pavol, ktorí boli Židmi. Pavol v Liste Rimanom 11 píše: „Izrael je koreňom… a koreňmi sú Židia.“ Aj v Novom zákone je obraz toho, že na začiatku je Izrael a ostatné národy sú privedené k nemu.

Kategórie
Kultúra

Radovan Masár – KRUH

Skazené je písmo Hlaholiky,
Oslávme, bratia, tiene Cyriliky.
Zmizli nám Bukvice, stratili Runy,
zhrbení pohania hľadajú koruny.

Vytrhané sú korene Svätoháju,
Bolestnú pieseň nám víly hrajú.
Perún a Veles spia na dne močiaru.
Kto by to povedal, že nad nami vyhrajú.

Spálené knihy, rozbité sochy,
pocit nechceného decka od macochy.
Dŕžava vymizla, z Istiny je dlh,
Ak nezistíme Pravdu, uzvrie sa Kruh.

Kategórie
Kultúra

Sobáše pohanských Slovanov

Prvé zmienky o pohanskych sobášoch u východných Slovanov sa nachádzajú v starobylých ruských letopisoch. Podľa svedectva Nestora, autora „Povesti dávnych liet“, najstaršej historickej ruskej pamiatke (začiatok 12. storočia), ktorá sa do dnešných dní zachovala, prvotnou formou uzavretia manželstva u starobylých východných Slovanov
do prijatia kresťanského náboženstva bol únos nevesty. Využívanie tejto formy v starobylej ruskej spoločnosti v pohanskom období nebolo náhodné. Obrad únosu naviac zodpovedá názoru a predstavám o primitívnom mužovi, ktorý chce nejakým pôsobom získať akékoľvek cennosti vrátane ženy. Takýmto zmocnením nevesta spolu s predmetmi domácej výbavy prešla do úplného a bezpodielovaho vlastníctva svojho nového majiteľa, manžela. Avšak! Vyjadrenie kronikára: „Zhromaždia sa na pľaci, aby sa plesalo a divoko spievalo…“, poukazuje na religiózne pohanské slávnosti, ale slová: „Nepriviň ženu k sebe, kto je s ňou posvätený“ naznačujú, že únos nevesty sa uskutočnil s jej súhlasom, a preto nemohol mať povahu skutočného násilia.

Kategórie
Kultúra

Slovienky a vlasy

Dlhé vlasy boli od nepamäti považované za klenot ženskej krásy. Česali si ich, strihali, farbili, zdobili, splietali do vrkoča či iných účesov. Naši Predkovia navyše verili, že harmonizujú telo a dušu. Verili, že dlhé vlasy dávajú telu silu a hlave múdrosť veľkých Svetlých Bohov. Verili, že každý vlas na hlave má spojenie s určitou hviezdou na nebi, z ktorej čerpá energiu a informácie.

Kategórie
Kultúra

O kresťanstve inak

„Skutočná viera nie je veriť v zázraky, tajomstvá, obrady, ale veriť v jediný zákon, ktorý je vhodný pre všetkých ľudí na svete. Skutočná viera nie je v tom, vedieť aké dni sú pôstne, kedy chodiť do chrámu, kedy počúvať a čítať modlitby, ale v tom, vždy žiť dobrý život v láske s každým, vždy sa správať k blízkym tak, ako chcem, aby sa správali ku mne. V tom je pravá viera. A túto vieru učili vždy všetci praví mudrci a ľudia, ktorí žili svätým životom, všetkých národov.“
                                                                                           L. N. Tolstoj

Kategórie
Kultúra

Stále kráčaj… Ak sa zastavíš, zomrieš…

Nedávno k nám do redakcie prišla správa s ponukou zverejniť životný osud jedného z nás. Najprv sa táto ponuka zamietla, obsah textu nezapadol do kontextu novín. Ale ako čas plynul, menil sa i názor… Veď i takýto je svet Slovienov… Žiaľ.

Kategórie
Kultúra

U Starovercov

„Všetko, čo je tu napísané, povedali až prekvapujúco dobrí, svetlí a inteligentní ľudia, ktorí žili a žijú v Ujmonskej doline.“