Kategórie
Kultúra

O kresťanstve inak

„Skutočná viera nie je veriť v zázraky, tajomstvá, obrady, ale veriť v jediný zákon, ktorý je vhodný pre všetkých ľudí na svete. Skutočná viera nie je v tom, vedieť aké dni sú pôstne, kedy chodiť do chrámu, kedy počúvať a čítať modlitby, ale v tom, vždy žiť dobrý život v láske s každým, vždy sa správať k blízkym tak, ako chcem, aby sa správali ku mne. V tom je pravá viera. A túto vieru učili vždy všetci praví mudrci a ľudia, ktorí žili svätým životom, všetkých národov.“
                                                                                           L. N. Tolstoj
Aj keď sa nám nedochovali konkrétne správy o kultúre, náboženstve, duchovnosti a jazyku starých Slovanov, s istotou vieme, že mali svoj špecifický chrakter, ktorý bol dokonca omnoho vyspelejší, čo ich
v dejinách zaraďuje medzi civilizované národy.
V Biblii sa píše, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Dal mu telo a dušu. Dva trojuholníky „Dávidovej hviezdy“. V skutočnosti tento symbol je nežidovského pôvodu a s judaizmom začal byť spájaný až
v stredoveku. Bol to náš, slovanský symbol, a znamená statický stav, stav bez pohybu.
Aby sa tento stav existencie na úrovni tela a duše zmenil, k sivým (ako sa nazývajú tí, ktorí nemajú svetlo v duši) bol Bohom vyslaný Ježiš, ktorý im priniesol „Ducha Svätého“:
„POSLANÝ SOM IBA K STRATENÝM OVCIAM DOMU IZRAELOVHO.“ [Mt 15, 24]
Mala to byť cesta na vytvorenie predpokladu zrodenia svedomia.
K dvom trojuholníkom sa pridal tretí a statická Dávidova hviezda sa mení na Hviezdu Inglie, na silný žiarič pozitívnej energie.
Ježiš učil jedno, avšak Peter a Pavol toto učenie zmenili, doplnili
o prvky judaizmu a vytvorili kresťanstvo. Kresťanstvo, ktoré bolo použité ako zbraň na likvidáciu národov.
Všade, kde prišlo kresťanstvo, znamenalo katastrofu pre pôvodnú kultúru a duchovno. Aj u Slovanov. Pôvodná viera bola kruto potláčaná a ľudia prenasledovaní a zabíjaní. Neraz boli zlikvidované a vypálené celé obce, kde dospelých bez milosti pozabíjali a z detí porobili otrokov. Bodku za týmto utrpením urobili Cyril a Metod, ktorí definitívne zbavili Slovanov ich verbálneho i písomného prejavu, až nakoniec povolili a stali sa kresťanmi. Slovania časom zabudli na svoje pôvodné duchovno. Na vlastné korene, na vlastné „ja“. Stali sme sa mravcami bez mraveniska. Ale iskry slavianskej vatry v srdciach mnohých nevyhasli. Stačí k nim priložiť svoju ľubov, a vatra sa rozhorí. Na Slávu našich Predkov, na Slávu našich Bohov.
Ako bolo, tak je a tak i bude!

СЛАВА БОГАМ НАША!
СЛАВА ДРЕВНИМ И МУДРЫМ ПРЕДКАМ НАША!
СЛАВА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ НАШЕЙ!
ТАКО БЫСТЬ! ТАКО ЕСИ! ТАКО БУДИ!

Zdroj: lacuch.blog.sme.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *