Kategórie
Príroda a zdravie

Chov hovädzieho dobytka ako ekologický problém?

„Zoznámte sa s najväčším svetovým ničiteľom životného prostredia. Nie je to auto, lietadlo a dokonca ani George Bush. Je to krava.“ Týmito slovami v decembri 2006 komentoval závery správy OSN britský Independent.

Kategórie
Príroda a zdravie

O očkovaní inak…

Očkovanie alebo odborne vakcinácia je podanie očkovacej látky (vakcíny) do organizmu, aby si následne vytvoril ochranné protilátky proti antigénom obsiahnutým vo vakcíne. Tie potom majú chrániť pred infekciou vyvolanou patogénmi, ktoré by inak spôsobili ochorenie. Prvá doložená zmienka o očkovaní pochádza z 11. storočia, kedy v Číne nechávali deti vdychovať prach z chrást ľudí nakazených pravými kiahňami. Dnes očkovanie je vo všeobecnosti považované
za najúčinnejší prostriedok prevencie infekčných ochorení.

Kategórie
Príroda a zdravie

Rakovina a chemoterapia…

Chemoterapia je liečba nádorového ochorenia pomocou liekov nazývaných cytostatiká. Cytostatiká sú lieky, ktoré sú cytotoxické, teda pôsobia zhubne na bunky. Všetky bunky v tele sa rozmnožujú kontrolovane. Keď sa tento systém vymkne kontrole, bunky sa delia abnormálne a vzniká rakovina. Chemoterapia svojim zásahom
do bunkového cyklu nádorovej bunky bráni tejto bunke v ďalšom delení. Avšak tento postup nie je presne namierený, preto liečba cytostatikami postihuje i zdravé bunky.

Kategórie
Príroda a zdravie

Koniec klietkovému chovu sliepok i na Slovensku

Sliepky v klietkach nemajú dostatok priestoru na hrabanie a pohyb, ich životný priestor je o veľkosti papiera A4, celé dni stoja na pletive, sú odrané z peria až na kožu, dokonca sa v klietke nájdu aj mŕtve jedince. Táto nemohúcnosť ich frustruje, objavili sa u nich známky agresivity či dokonca kanibalizmu. Preto klietkový chov je už niekoľko rokov terčom kritiky.

Kategórie
Príroda a zdravie

Slovania a príroda

Slovania vyznávajú prírodu ako prejav činnosti bohov. Miesto palácov a kostolov majú posvätné háje. Podľa našej viery je každý sám zodpovedný za svoje činy a každý sa prihovára priamo k božským silám bez spovedníka. Božské sily sa prejavujú v celej prírode a ich sila sa dá výborne preciťovať v nedotknutom lese so spevom vtákov, s hlasmi
zvierat, so šumom listov, s prašťaním starých stromov a s vôňou kvetov. Pre vnímavého človeka sa tam odkryje sila mohutných dubov, líp, briez, borovíc a kríkov.

Kategórie
Príroda a zdravie

Ťažké kovy a ich vylučovanie

(detoxikácia ťažkých kovov)
Výňatky z prednášky Dr. med. Dietricha Klinghardta M.D. Ph.D. a Dr. Patricie Kane Ph.D.  v  ETH Zürich

„Som veľmi rád, že za posledné 4 roky vo svete enormne vzrástol záujem o problematiku toxicity ťažkých kovov. Keď som pred 15 rokmi začínal, cítil som sa ako sám vojak v poli. Poznal som len pár ľudí, ktorí sa zaoberali týmto problémom z klinického hľadiska. Medzitým sme získali nové znalosti a dosiahli nové skúsenosti, a preto ma teší, že vám tu môžem porozprávať, kam sme sa v danej problematike dostali.

Kategórie
Príroda a zdravie

Slnko a jeho deti.

Z času na čas sa na Slnku objavujú silné erupcie, ale to, čo zistili vedci, mnohých prekvapí. Naše Slnko aj teraz rodí planéty. Tento úžasný proces objavili vesmírni prieskumníci už v roku 2012, ale charakter záhadných zhlukov blízko našej hviezdy nepochopili. Až vedci z NASA zverejnili závery, ku ktorým dospeli počas mnohých rokov výskumu procesu, počas ktorého Slnko formuje nové planéty.

Podľa amerických vedcov Slnko tvorí planéty, hoci sa predtým predpokladalo, že sa objavujú ako dôsledok zhusťovania prachových hmôt okolo novovznikajúcich hviezd. Astronómovia verili, že takto sa vytvára akýkoľvek planétový systém, ktorý sa už nebude nijako vážne meniť. Ako sa ukázalo, toto ani zďaleka nie je realita.

Každá hviezda, teda aj naše Slnko, nielenže rodí planéty, ale v tomto procese pokračuje počas celom svojom mnohomiliardročnom živote. A zhluky  v blízkosti nebeského telesa, pozorované v roku 2012,  nie sú ničím iným ako novozrodené deti Slnka, nové planéty, ktoré sa postupne vzdialia od svojej matky a stanú sa samostatnými vesmírnymi telesami planetárnej sústavy (teda takmer samostatnými, veď čože by s nimi bolo bez Slnka).

Zdroj: kramola.info