Kategórie
Ekonomika

Dôchodok, potras sa, prestri sa, znes zlaté vajcia!

Každý človek sa narodí a každý človek zomrie. Obdobie medzi týmito dvomi udalosťami má vyplnený životom, ktorého súčasťou je práca. Ňou si zabezpečí všetko, čo v živote potrebuje. Je to prostriedok na uspokojenie takmer všetkých svojich potrieb a na sebarealizáciu. Avšak táto práca nie je rovnaká, každý človek ju vykonáva na základe svojich schopností a možností a, samozrejme takú, aby bol i spoločensky užitočný. Inými slovami, vykonáva takú prácu, ktorú spoločnosť, aby fungovala, potrebuje a vyžaduje. Preto jeden je kominárom, druhý učí a tretí rozhoduje. Podľa miery zložitosti a náročnosti pracovných činností je odmena za vykonanú prácu odstupňovaná. Najvyššiu hodnotu majú hlavne odborné vedomosti, výkon, zodpovednosť, odolnosť.

Kategórie
Ekonomika

Bezdomovci okolo nás

„Spoločnosť je taká silná, ako je silný jej najslabší člen.“

Poprechádzať sa po meste len tak bez toho, aby sme nenatrafili
na bezdomovca, je už takmer nemožné. Nájdeme ich všade. Na ulici,
v obchodných domoch, na železničných či autobusových staniciach, v parkoch. Sú naobliekaní, špinaví, v rukách igelitky, v ktorých si nesú svoje domovy. Na tvárach im visí beznádej, vulgárnosť, pohŕdanie, strach. Kto sú to a kde sa tu vzali?

Kategórie
Ekonomika

Zbedačovanie Slovákov „úspešne“ pokračuje

Ako tvrdia analytici, Slovensko dlhodobo zažíva dobré časy. Zvyšuje sa minimálna mzda, stúpajú priemerné zárobky, klesá nezamestnanosť. Životná úroveň síce zaostáva za vyspelými krajinami Európskej únie, ale sa radí medzi štáty s najnižšou mierou rizika chudoby. Prečo potom pribúda ľudí, ktorí musia vyžiť zo žobračenky?

Kategórie
Ekonomika

Žobračenky „naopak“

Koľko sebapochvalných slov počujeme z úst našej vlády, keď sa im podarí získať zahraničného investora. Od samej radosti mu zadarmo dáme pozemok, zväčša úrodnú pôdu. Pomôžeme mu vystavať závod,
výrobné haly, sklady. A aby sme mu to ešte viac uľahčili, dostane daňové prázdniny. To znamená, že zo svojho zisku, ktorý tento naradovaný investor dosiahne počas najbližších 10 rokov, nemusí nám odviesť dane… Takto pekne nabalený zisk si odnesie domov a uloží vo svojej banke. Zisk je jeho, nie náš.

Kategórie
Ekonomika

Chýbajúca pracovná sila?

Začiatkom tohto roku Fico uviedol, že hlavným problémom Slovenska v roku 2018 bol nedostatok pracovnej sily. Tento výrok však treba poopraviť: to, čo na Slovensku chýbalo a bude chýbať, nie je pracovná sila, ale lacná pracovná sila, ktorá sa vzdáva svojich sociálnych práv. Naopak, pracovnej sily je zrejme ešte dosť, keď ju naďalej exportujeme. Množstvo mladých ľudí, od lekárov až po čašníkov, každý rok opúšťa SR a odchádza za ňou do iných krajín EÚ, a to nielen
do tých najbohatších, ale aj k susedom, napr. do Čiech.

Kategórie
Ekonomika

Koniec klietkovému chovu sliepok i na Slovensku

Sliepky v klietkach nemajú dostatok priestoru na hra-banie a pohyb, ich životný priestor je o veľkosti papiera A4, celé dni stoja na pletive, sú odrané z peria až na kožu, dokonca sa v klietke nájdu aj mŕtve jedince. Táto nemohúcnosť ich frustruje, objavili sa u nich známky agresivity či dokonca kanibalizmu. Preto klietkový chov je už niekoľko rokov terčom kritiky.