Kategórie
Politika

Podivné hry štátu s lesmi, pôdou a vodou.

Od roku 2004 Dzurindova vláda začala zavádzať systém, pomocou ktorého sa pomaličky mlčky znehodnocujú majetky Slovákov s cieľom, aby sa ich nakoniec dobrovoľne vzdali. Súčasná vládna garnitúra to ale zobrala chvatom a využívajúc Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj začala transformovať náš svet, čo bude mať za následok zničenie agrárno-lesníckej podstaty Slovenska a spôsobu vidieckeho života a života na vidieku.

Kategórie
Politika

Vitajte v neo-otrokárskej spoločnosti!

Neustále nás presviedčajú, že žijeme v demokratickej spoločnosti. Ale nie v hocijakej, ale v tej liberálnej. Aj keď nikto nevie, aká to tá liberálna demokracia je. Demokracia je, alebo nie je, prívlastky sú zbytočné a zmätočné. Demokracia podľa múdrych znamená vláda ľudu pre dobro ľudu. Každý jedinec je pánom svojho osudu, sloboda jedného človeka končí tam, kde začína sloboda druhého. Menšina sa podriaďuje väčšine, ale práva a slobody jednotlivcom a spoločenským skupinám sa uznávajú a zaručujú. Ľud štátnu moc vykonáva priamo alebo nepriamo prostredníctvom svojich zástupcov, ktorých si volí v pravidelných intervaloch. Voľby sú slobodné a spravodlivé, nekonajú sa pod nátlakom a nie sú poznamenané podvodmi…
Zaujímavé… Ale ani jeden bod z týchto definícií demokracie
v súčasnosti neplatí, nič z toho nefunguje. Napriek tomu si myslia,
že v nej žijú. Ale žijú v omyle.

Kategórie
Politika

NWO – hrobár Slovienov

John D. Rockefeller s celou rodinou patria k najbohatším ľuďom sveta. Hovorí sa o nich, že nemajú žiadne zábrany, neplatia
pre nich žiadne etické princípy. Aby ukryli svoje bohatstvo, založili mnohé nadácie, ktoré o.i. robili experimenty
so sterilizáciou kriminálnikov a ľudí
s nízkym intelektom. Kupovaním ľudí v politike, v médiách či u konkurencii sa stali súčasťou globálnej ekonomiky. Ich chápadlá sú v súčasnosti tak veľké, že kontrolujú a manipulujú vlády, priemysel a mediálne organizácie po celom svete, plánujú ovládnutie celého sveta a nastolenie nového poriadku (NWO). Toto napísal vo svojich pamätiach:
„Mnohí veria, že sme súčasťou tajnej spoločnosti, ktorá pracuje
proti záujmom USA, a mňa a moju rodinu popisujú ako internacionalistov, ktorí sa tajne spriahli s podobnými ľuďmi
z celého sveta,
aby vybudovali integrovanú globálnu a politickú štruktúru – nový svet, ak tak chcete. Ak to má byť obvinenie, potom sa prehlasujem za vinníka. A som na to pyšný!“
                                      Stále sme slepí?

Kategórie
Politika

Vítajte v tejto krajine!

Každý z nás sa stretol s pojmom „kriminálnik“. Ako sa píše
vo www.slovník.sk, „kriminálnik je zločinec, ktorý sa ťažko previňuje proti právnemu poriadku. Je to lotor, gauner, lump, pekelník, zlosyn, hrdlorez, gangster, vyvrheľ, zlodej“. Kriminálnik vám ukradne peňaženku, telefón, auto, vykradne vám byt, prepadne banku, ba vás môže prepadnúť, dokonca i zabiť. Keďže všetci máme s kriminálnikmi nejakú skúsenosť, vieme, že títo lotri dávajú prednosť osobnému zisku pred právami iných, nehľadiac na zákony.

Kategórie
Politika

Čo s reťazou so slabými článkami?

70-ročná Mária z obce Praha (Lučenec) väčšinu života pracovala v Čechách a posledných 11 rokov na Slovensku. „Robila som
v poľnohospodárstve, v kravíne, a neskôr pomocnú kuchárku.
Za celoživotnú drinu mám dôchodok 250 eur. Keď zaplatím
za bývanie, elektriku, vodu a stravu, neostane mi takmer nič. A to si nekupujem žiadne lieky, radšej ich kúpim mojej chorej dcére! Neželám si už nič, len v zdraví dožiť. Žiadne iné sny už nemám,“ a ukazuje peňaženku, v ktorej má posledných 15 eur…

Kategórie
Politika

Kvapky jedu v Istanbulskom dohovore

             Ak v najsamlepšom víne sveta sú kvapky jedu, vypijete ho?

Dievča (18) bolo znásilňované 11 migrantmi až 3 hodiny…, pätica migrantov hromadne znásilnili 13-ročné dievča…, traja imigranti brutálne znásilnili pätnásťročné dievča… Takéto a podobné titulky článkov zaplňujú internet ohromnou rýchlosťou. Niet sa čo čudovať. EÚ otvorila dokorán dvere a denne prijíma stovky migrantov z tretieho sveta, novodobých dobyvateľov, medzi ktorými sú aj takí, ktorí vôbec nemajú dobré úmysly. Čím viac migrantov, tým viac strachu z násilia… Veď až 90 percent utečencov tvoria mladí muži, s ktorými prijímatelia nemajú dobré skúsenosti. Tento fakt primäl Európsku úniu, aby prijala dokument, s ktorým by si chránila chrbát. A tak Európska rada
v roku 2014 pripravila v Istanbule dokument (odtiaľ názov), ktorý následne predložila členským štátom na podpis. Týmto dohovorom chcú dosiahnuť, aby štáty EÚ zosúladili svoju politiku a právne normy a zabezpečili rovnakú úroveň ochrany žien, dievčat a ďalších skupín, ohrozených násilím v celej Európe. Vyžaduje, aby trestali všetky formy násilia: fyzické, psychické a sexuálne (aj znásilnenia), nebezpečné prenasledovanie, sexuálne obťažovanie, manželstvá z donútenia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené prerušenie tehotenstva a násilnú sterilizáciu, zameriava sa na odstránenie násilia páchaného nielen na ženách, ale aj na všetky obete domáceho násilia.
Pekná myšlienka, keby do naoko nevinného textu neprijali jed v podobe gender politiky.

Kategórie
Politika

Klamstvo, ktoré žijeme

Každý deň sa prebúdzame v tej istej miestnosti a vydávame sa
na tú istú cestu, aby sme prežili rovnako dnešný deň ako včerajší. Ešte nedávno každý deň prinášal nové dobrodružstvá, dnes je všetko naplánované. Je to to, čo znamená byť slobodný? Sme naozaj slobodní?

Kategórie
Politika

Zdravie ako kšeft

MZ SR podľa vlastného vyjadrenia vynakladá úsilie na to, aby bola zdravotná starostlivosť poskytovaná v čo najvyššej kvalite, pacienti mali čo najlepšie podmienky na liečbu a lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci adekvátne podmienky na svoju prácu. Ale vynakladá toto úsilie dostatočne?

Kategórie
Politika

Homo alba inutilem (človek biely zbytočný)

Príchodom nového školského roku sa ulice naplnia veselými a smejúcimi sa školákmi… Nevedomými svojej budúcnosti. Neznalými vlastných možností. Nikto nevidí nad nimi visieť Damoklov meč!
16. novembra v roku 1884 sa v Tokiu (Japonsko) v diplomatickej rodine von Coudenhove-Kalergi narodil syn Richard Nicolaus. Aké mal detstvo, je úplne nepodstatné. Dôležité je, čo tento rakúsky šľachtic
s japonskými predkami a s československým občianstvom, spisovateľ a politik, zakladateľ Pan-európskej únie (podobnej tej našej, Európskej) po sebe zanechal.

Kategórie
Politika

Stratili sme z vrchovanosť nad našim nebom

Isto ste si všimli na nebi divné, niekoľko hodín viditeľné bledé čiary. Ak si myslíte, že sú to kondenzačné čiary po lietadlách, tak sa
mýlite. Bližšie vám to ozrejmí Dr. n. Med. Jerzy Jaśkowski, poľský toxikológ:
„Už viac ako 60 rokov sa na celom svete realizujú programy
na ovplyvňovanie klímy. V podstate sú to klimatické zbrane. Prvý raz
boli použité vo Vietname, aby zaplavili Ho Či Minovu cestu. Bola to zásobovacia cesta pre Vietnamcov. Cieľom bolo predĺžiť obdobie
monzúnov o 50 dní, aby sa vojská utopili. Ničivý účinok bol tak silný, že v roku 1976 OSN túto klimatickú zbraň zakázala. V skutočnosti sa však stále používa. V USA sa táto technológia stala súčasťou zahraničnej politiky. Preto môžu vydierať koho chcú.