Kategórie
Nezaradené

5. časť – Posolstvo Svetlých Síl

Proces kolonizácie Midgard-Zeme (našej planéty) Svetlými Silami sa dial obvyklým spôsobom. Hľa, ako opísal N. Levašov mierové obdobie v živote kolonistov v 1. kapitole druhého dielu svojej pozoruhodnej knihy  „Rusko v krivom zrkadle„:

„…Kolónie Bielej rasy existovali na kontinente Hyperborea takmer pol milióna rokov. V tom čase na tomto  severnom kontinente bolo veľmi mierne a teplé podnebie, mestá, postavené osadníkmi, boli nádherné a grandiózne.

Kategórie
Nezaradené

4. časť – Jedinečná Slnečná sústava

Na Midgard-Zem pred viac ako 600 tisíc rokmi prišli ľudia zo štyroch rodov Bielej Rasy: rody Árijcov – Da`Árijci a Ch`Árijci, a rody Slovanov – Raséni a Svätorusi.
Všetci z týchto 4 druhov Bielej Rasy sa usadili na veľkom kontinente, ktorý volali Da´Árias – dar Bohov. Tento kontinent bol lokalizovaný
na mieste dnešnej Arktídy, v Severnom ľadovom oceáne.

Kategórie
Nezaradené

3. časť – Veľký plán

Náš vesmír je obrovský, rôznorodý a veľmi rozmanitý. V ňom existujú oblasti, ktorých kvalitatívne charakteristiky prispievajú, povedzme,
k evolučnému vývoju nášho druhu za racionálne bytosti, pre stručnosť ich budeme volať ľuďmi, postupne ako zrejú a sebazdokonaľujú sa, získavajú vedomosti a schopnosti ovplyvňovať stále viac a viac dôležité, a vo veľkom meradle udalosti okolitej spoločnosti a priestoru. Takéto významné a tvorivé úspechy oprávnene nazývame Tvorenie a takých ľudí  Tvorcami, Bielymi hierarchiami alebo Svetelnými Silami

Kategórie
Nezaradené

2. časť – Svetlé a Temné Sily

Brazílskym pilotom zakázali naháňať UFO.
Brazílska vláda nariadila civilným aj vojenským pilotov zachytiť fotky a videá všetkých UFO, ktoré stretnú na nebi, píše BBC News. Avšak vojenským pilotom je zakázané sledovať UFO v prípadoch ich detekcie.
„Vojenské vzdušné sily nemajú špeciálny výcvik na štúdium týchto fenoménov, preto sa obmedzíme len na fixáciu týchto javov
na fotografie a videá,“ – píše sa vo vyhlásení agentúry. To isté platí aj pre dispečerov letovej prevádzky. Všetky údaje sa budú zhromažďovať a ukladať v Národnom archíve v Rio de Janeiro.
Počas niekoľkých posledných desaťročí sa UFO opakovane objavovalo na oblohe nad Brazíliou. Nejaký dispečer letovej prevádzky
pod podmienkou zachovania anonymity povedal BBC, že on osobne počul, ako ich skúsenosti s pozorovaním UFO sa podávali štátnym predstaviteľom, vrátane ministrov a prezidenta.

Kategórie
Nezaradené

1. časť – Vo vesmíre sú miliardy civilizáci

 „Prístrojom na spoznávanie nášho sveta nie sú naše zmysly, ale mozog“
Nikolaj Levašov

Život – živá hmota- vzniká vo vesmíre prirodzene a objavuje sa pravidelne na mnohých vhodných planétach. Na obývaných planétach taktiež prirodzene a nevyhnutne vznikajú rôzne inteligentné formy života. Život, ktorý sa objavuje a vyvíja v rôznych podmienkach, smeruje k vzniku rôznych civilizácií. Objavujú sa protichodné sily svetla a tmy, ktoré vedú k trvalým a nekompromisným vojnám.