Kategórie
Kultúra

Vždy si pamätaj…

Buď verný krvi a zemi.
V tvojej  krvi  je sila Rasy, v tvojej zemi  je prach predkov.

Buď statočný a hrdý.
Ten, kto premôže  svoj  strach, ten, kto neustúpi pred silou, je skutočný hrdina.

Cti pravdu, podľa ktorej žili tvoji predkovia.
Sleduj  cesty  starodávnych Bohov, pretože kedysi to boli  ľudia tvojej krvi a svojimi hrdinskými  činy  získali nesmrteľnosť.

Buď verný svojim pokrvným bratom.
Skutočné priateľstvo nájdeš  iba v boji. Svorka bielych vlkov je viac ako tisíce armád cudzincov.

Buď spravodlivý.
S ostatnými zaobchádzaj tak, ako si zaslúžia. Čestného nepriateľa môžeš ušetriť, ak by si v ňom našiel dobrého priateľa. Ale klamár a zradca si zasluhuje smrť.

Buď múdry.
Neprijímaj falošné pravdy o viere, no vnímaj a cháp svet svojou mysľou.

Nezmieruj sa so zlom.
Zastav ho, kedykoľvek je to možné. Ak s ním nebudeš bojovať, skôr či neskôr príde i za tebou.

Vždy si pamätaj, že slabý sa boja bojí, silný sa do neho vrhá a veľký v ňom svoje šťastie nachádza!

Zdroj: vk.com/rodnoveru_sayan

Kategórie
Kultúra

Jan Werich – Odkaz: lekcia slobody

Jan Werich (* 6. február 1905, Smíchov, Rakúsko-Uhorsko – † 31. október 1980, Praha, Česko-Slovensko) bol český filmový a divadelný herec, spevák, spisovateľ, dramatik a filmový scenárista, významný predstaviteľ medzivojnovej divadelnej avantgardy a povojnovej českej divadelnej a filmovej kultúry; tvoril umeleckú dvojicu s Jiřím Voskovcom.

Povedal:

Kategórie
Kultúra

Najstarší jazyk je náš – slovenský

V roku 1943 americký vedec a lingvista prof. J. Price považoval slovenský jazyk za kľúč ku všetkým slovanským jazykom, za unikum
na dorozumenie sa s ostatnými Slovanmi. (John D. Price, The Key to all Slavonic Languages, SHF, Columbia Univerzity, New York, Dec. 15. 1943, 9. s.). Túto myšlienku vyslovil profesor J. Price na varšavskom kongrese slavistov.
Vtedy poľská delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia prvého slovanského jazyka, ktorej určujúcim bodom má byť slovenčina. Všetky slovanské delegácie (okrem českej) odhlasovali poľský návrh:

Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné slovanské jazyky.

Zdroj: sme.domov.sk

Kategórie
Kultúra

Koľadov Dar

     Slovanský védický kalendár nám venoval Koľada

Vo Wikipédii sa píše, že: „Kalendárom rozdeľujeme čas do väčších celkov podľa zvolených, spravidla astronomických kritérií súvisiacich
s obehom Mesiaca okolo Zeme (jeden mesiac) a Zeme okolo Slnka (jeden rok). V minulosti sa používal Juliánsky kalendár, neskôr, od roku 1582, sa postupne po celom svete zaviedol Gregoriánsky.

Kategórie
Kultúra

Slováci, Sloveni alebo Slovieni?

Čo je správne?
My, Slováci, patríme do veľkej rodiny Slovanov, a ako nám ukázala génová analýza a dozvedeli sme sa z historických prameňov, sme i najstarším slovanským národom. Z posledných štúdií vyplýva, že sme, hlavne v stredoveku, žili na území dnešného Slovenska a Slovácka až po územie Dolného Rakúska, na väčšine súčasného Maďarska,
v Tansylvánii až v západnom Rumunsku a v dnešnej Podkarpatskej Rusi. V súčasnosti na území Slovenska nás žije 5,4 milióna Slovákov a Sloveniek.
Všimnite si túto vetu: „Na Slovensku žijú Slováci a Slovenky“. Tieto tri pomenovania nemajú spoločný slovný základ, čo si málokto uvedomí (v porovnaní  napr. Nemecko – Nemec – Nemka).

Kategórie
Kultúra

Svarog

Svarog je jediný boh vesmíru, prvé pozemské stelesnenie Roda. Otec prvej generácie bohov – Svarožičov, slovanský demiurg, ktorý ukoval (svarogoval) svet. Bol to Svarog, ktorý vrhol Alatyr do Veľkého Oceánu, vďaka čomu z jeho hlbín sa vynorila prvá zem. A keď sa Černobog narodil v podzemnej temnote a začal rozmnožovať aspidy, Svarog niekoľkokrát buchol so svojim kováčskym kladivom po Alatyre a z vykresaných iskier sa zrodili prví bohovia – Dažbog, Semargl a Stribog.

Kategórie
Kultúra

Tajný kód pradávneho jazyka Slovanov

Tento článok pochádza z roku 1845 z knihy ruského spisovateľa Platona Lukaševiča. Pokúsili sme sa prispôsobiť tento materiál tak, aby sme štýl autora zachovali v maximálnej možnej miere.

Podľa encyklopedického slovníka „BIOGRAFIA RUSKA“ (Brockhaus a Efron):
Lukaševič, Platon Akimovič – etnograf (asi 1809 – 1887). Študoval na gymnázium v Nežinsku, kde sa priatelil s Gogoľom. V roku 1836 vydal zbierku „Maloruské a Červonno-ruské piesne“, ktorá obsahuje veľa cenných materiálov. Do oblasti etnografie sa priraďuje Lukaševičove dielo: „O pozoruhodných zvykoch a zábavách Malorusov na sviatok Narodenia Krista a na Nový rok“ („Severný archív“, 1876, časť II.). Ostatné Lukaševičove diela sa vyznačujú zvláštnosťou hraničiacou s duševnou poruchou. Napríklad: „Čaromutia alebo posvätný jazyk kúzelníkov, volchvov a žrecov, ktorý objavil Platón Lukaševič“, (Petrohrad, 1846), „Príklady všestranného slovanského čaromútia“.

Kategórie
Kultúra

Velesova noc z 31. októbra na 1. november

Velesova noc… Magická  noc z 31. októbra na 1. november

Noc s veľkou silou, kedy hranice medzi svetmi sa zužujú, kedy duchovia našich Predkov a tí, ktorí len budú žiť po nás, sa predstavia ako neoddeliteľný celok spolu s umierajúcim a obnovujúcim sa svetom so všetkými prvkami a ich silou.
V túto noc sa duchovia Predkov vracajú k svojim potomkom, aby ich poučili a požehnali celý Rod. Tento čas tak blízko spája tieto svety, že zasvätení a odvážni môžu zmeniť svoj osud … odvrátiť od seba nevyhnutné alebo nájsť cestu do nového života. Svet Nav, Jav a Prav tvoria jeden celok, ale cesty medzi nimi sú uzavreté.
Pohybovať sa vo všetkých troch svetov môžu len bohovia, ostatní
na to potrebujú dôvod  alebo pozvanie. Avšak Velesova noc toto umožňuje aj bez pozvania a dôvodu, jednoducho stačí si len želať a chcieť a môže vojsť do hociktorého sveta. Niekde na severnej križovatke troch ciest stojí Veles, Boh mágie, ktorý pridržiava ako tak veľmi ťažké Dvere Javi. Tieto magické dvere umožňujú sem prístup bytostiam z Pravi či z Navi. Niektorí tieto Dvere nazývajú Bránou smrti. A práve v tomto období je brána otvorená všetkým, až kým prvý kohút nezakikiríka!

A čože odtiaľ na nás pozerá s nadpozemským pohľadom,
z medzisveta?
Čo sa deje?

Kategórie
Kultúra

Ako riadiť vlastný osud

Dokážeme zmeniť svoj život, alebo pre každého z nás je už o všetkom je rozhodnuté raz a navždy? Čo závisí od človeka a čo nie je predmetom jej túžob? O týchto problémoch ľudstvo uvažuje nejednu storočnicu.
„Osud neoklameš!“ alebo „Osudu neunikneš!“ – ako keby ľudová múdrosť už dávno formulovala odpovede na všetky tieto otázky.
V minulých časoch si ľudia mysleli, že osud a pravda boli úplne fatálne predurčené. Tak či onak, koncept predurčenia, fátum, sa nachádza vo všetkých náboženských učeniach – starovekých a aj v súčasných.

Kategórie
Kultúra

Slovieni a brady a vlasy.

Brada a vlasy pre mužov – Slovanov bola symbolom zrelosti, mužskosti a nezávislosti. Neboli iba vlastníctvom človeka, ale aj symbolickým potvrdením príslušnosti k Božiemu Rodu. To znamená, že ten, kto nosil bradu a dlhé vlasy, bol potomkom pradávnych Nebeských Bohov. Preto sa u Slovanov a Árijcov zachovalo prikázanie: „Bohovia naši sú podstatou otcov našich, a my sme ich deti a budeme hodní Slávy Bohov našich, a urobíme veľa skutkov dobrých na slávu rodov našich trikrát viac ako je chlpov v bradách a vlasov na hlavách našich“.