Kategórie
Kultúra

Kódex cti Slovienov

Slovieni boli jednoduchí, mierumilovní ľudia, žijúci v súlade s prírodou. Ich vedomie a viera zabezpečovali súladné vnímanie sveta. Svoje vedomosti a skúsenosti nám zanechali v podobe odkazov a posolstiev. Sú určené pre tých, ktorí chcú kráčať po ceste duchovného rozvoja, aby hrdosť, sila, svedomitosť a čestné konanie sa stali súčasťou ich života. Pretože nastal čas ukázať to, čo v nás tisícročia utláčali: našu hrdosť, svedomie, chrabrosť a lásku.

1. Buď verný krvi a krajine
. V krvi je sila Rodu, v tvojej vlasti je prach tvojich Predkov.
2. Buď odvážny a hrdý. Ten, kto zvíťazí nad svojim strachom, ten, kto neustupuje sile, ten je skutočný hrdina.
3. Cti Pravdu, podľa ktorej žili tvoji Predkovia. Sleduj cestu (spôsob života) Starých Bohov, lebo kedysi tiež boli ľuďmi tvojej krvi a hrdinskými činmi získali nesmrteľnosť.
4. Buď verný svojim bratom podľa krvi. Ozajstná vernosť sa pozná
iba v boji. Verní bratia odrazia aj mnohopočetné armády cudzozemcov.
5. Buď verný svojej milovanej. Ten, koho neľúbila žena, nie je hoden
ísť cez Severné Brány do Príbytku Hrdinov.
6. Buď čestný. Lož je hodná národov, príliš slabých na to, aby obhájili
právo na život v otvorenom boji.
7. Buď spravodlivý. Správaj sa k druhým iba tak, ako si zaslúžia.
8. Buď múdry. Never falošným učeniam, cháp svet svojim rozumom.
9. Nezmier sa so zlom, lebo ak zlo ostane bez trestu, množí sa a vinu
nesie ten, kto ho nechal bez trestu.
10. Nekonaj podľa spoločnosti. Dav z teba môže vychovať iba ak otroka. Snaž sa vymknúť z jej pôsobnosti tam, kde vládnu neporaziteľné sily prírody.
11. Váž si slobodu. Usiluj sa o ňu, lebo je lepšie zomrieť na nohách,
ako žiť na kolenách.
12. Vždy pamätaj, že slabý má strach z boja, silný sa doň vrhá, a
veľký v ňom nachodí svoje šťastie.

Sláva Bohom našim!

bk
zdroj: Igor Jurečka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *