Kategórie
Dejiny

Vinčanská kultúra

Do hláv nám bolo neustále vtĺkané, že pred príchodom Cyrila a Metoda sme neboli. Nemali sme kultúru, nevedeli sme písať, čítať.
Ale, bolo to tak?
Po doznievaní ľadovej doby nastali vhodné klimatické podmienky
na rozmach ľudskej populácie. V povodí najväčšej európskej rieky Dunaj sa začala rozvíjať impozantná dunajská kultúra, ktorú dejepisci nazvali Dunajskou civilizáciou. Bola to civilizácia s najstaršou gramotnosťou a medenou metalurgiou na svete. Civilizácia staršia ako známi Sumeri.
Do európskych dejín vstupuje ako Vinčanská kultúra. Začiatky tejto kultúry sú rádiokarbónovou metódou datované do obdobia 8 tis. rokov pred Kristom. Prastaré osídlenie má ohromujúcu architektúru
s početnými základmi kamenných obydlí trojuholníkového tvaru, terasovite usporiadanými oltármi a pohrebiskami. Mali vyspelé poľnohospodárstvo, remeslá. Našli sa prvé medené nástroje na svete (spony, kladivá, dláta). Čiže už zvládli medenú metalurgiu v časovom horizonte staršom, ako doposiaľ uvádzaný časový horizont doby
bronzovej. Mali rozsiahle obchodné styky, o čom svedčia ozdobné kamene, perly, lastúry. Našli sa mnohé sochy, ktoré hľadia k oblohe, mnohé sú maľované, a sošky, zvláštnosťou ktorých je, že každá nesie znaky písma.
Bola to kultúra s prvou formou písomnej komunikácie na svete. Boli nájdené znaky, ktoré vytvorili základ pre všetky dnešné abecedné formy i abecedné systémy už zaniknutých civilizácií. Výskum Vinčanskej kultúry ako vôbec prvej známej kultúry v dejinách ľudstva, umožnil považovať Európu ako kolísku ľudskej civilizácie, čo v histografii toto vyvolalo šok. Pretože Vinčanská kultúra je protoslovanská a najstaršie písmo na svete je slovanské. Vinčanská kultúra bola tak silná, že ovplyvnila okolité susedné kmene. K takým patrili napr. Etruskovia,
ktorí používali znaky vinčanského písma. Podobne to bolo i v prípade Grékov, ktorí obývali južnú Itáliu, a ktorých archaické písmo vznikalo zo znakov vinčanského písma. Okrem toho vinčanské písmo sa šírilo i
Balkánom na juh Európy, do kultúr stredozemného mora, malej Ázie a Afriky.
Zaujímavým artefaktom je nálezisko v lokalite Turdas v Rumunsku, ktoré pochádza z obdobia Vinčanskej kultúry a obsahuje fragmenty písma identického s písmom Sumerov. Jedno z prvých písem je i fénické písmo, ktorého znaky sú úplne totožné so znakmi vinčanského písma.
Podobne by sa dalo posudzovať semitské písmo, lineárne písmo A minojskej kultúry i cyperské písmo. Dokonca civilizovaná kultúra Harappa v Indii používala v 3. tisícročí p.n.l. znaky identické
s vinčanskými.
Dodnes v hinduistických kláštoroch sa zachovala reč – sanskrit, ktorá obsahuje slovanské výrazy. Zaujímavá je i podobnosť slovanských výrazov v sanskrite s výrazmi v reči Baskov, obývajúcich Pyreneje
na severe Španielska a juhu Francúzska. Toto všetko poukazuje
na migráciu kmeňov Slovienov zo srdca Európy do sveta a nie naopak, ako nás chcú presviedčať „historici“!!!

zdroj: hlavnespravy.sk

 

1 odpoveď na “Vinčanská kultúra”

Na vašej stránke v článku: Všetci Slaviani sú v podstate potomkovia jedného starodávneho národa. 2.časť táral nejaký šialenec, že pred 3 miliónmi rokov naši predkovia prišli zo severu na Sibír. Pritom najstaršie pozostatky opočloveka sa našli v Afrike a mali IBA 2,1 milióna rokov. To znamená, že pred 3 miliónmi rokov boli ľudia a potom sa za 700 tisíc rokov zopičili ???

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *