Kategórie
Kultúra

Vlk – rodový symbol Slovanov

Vlk (pes) – Dažbogove zviera. Je to starodávny „sprievodca“ Slovanov. Je rodový symbol Slovanov.

Symbolické zobrazenie – čierne pozadie, smaragdový zelený kruh
s tenkým zlatým okrajom alebo halo, v strede kruhu je vlk ako stelesnenie prepleteného Ducha a Vôle. Vlk sa zobrazuje rôznymi spôsobmi. Niekedy sa „usmieva“, niekedy sa tvári ušľachtilo, atď.,
v závislosti od „korporatívnej“ príslušnosti symbolu.

Kategórie
Kultúra

Svetonázor slovanských Volchvov – liečiteľov.

Volchvovia sú kňazi Rodnej Pravoslávnej Viery – pravoslávnej védickej tradície. Zachovali nám prastarú, neprerušenú tradíciu slovanskej kultúry a praktiky práce s božskou energiou Živou, ktorá má viac ako 7000 rokov. Sú Volchvovia Vnútorného kruhu, ktorí s verejnosťou nekomunikujú, a Volchvovia Vonkajšieho kruhu, ku ktorým patrí i Vladimir Kurovskij, učeník, ktorý prezradil, aký svetonázor má mať človek, ktorý by sa chcel stať učeníkom týchto majstrov.