Kategórie
Dejiny Seriál o hradoch a zámkoch

Seriál o hradoch a zámkoch – 4. časť

Kláštor Báč

Ranobarokový kláštor Báč, okres Dunajská Streda, je zasvätený sv. Antonovi Paduánskemu. V minulosti v rokoch 1660 až 1674 františkáni po príchode do Báču obnovili starý kláštor a kostol, ktorý bol počas tureckej okupácie premenený na mohamedánsku mešitu, zriadili farnosť a vykonávali dušpastierske služby pre obyvateľov i prisťahovalcov. Objekt je v tvare U. Je prepojený s kostolom, kde sa nachádza obraz Panny Márie, ktorý patrí k slziacim obrazom. Dielo bolo vyhotovené v roku 1703 na základe iniciatívy mládenca
z Dobrohošťa ako ďakovný dar Panne Márii. V podzemí kláštora je pochovaný rod Apponyiovcov. Vďaka týmto skutočnostiam kláštor a jeho okolie patrí k pútnickym miestam, ktoré ročne navštívi niekoľko tisícok veriacich.

Zdroj: internet

Kategórie
Dejiny Seriál o hradoch a zámkoch

Seriál o hradoch a zámkoch – 3. časť

Kaštieľ Antol

Pôvodný názov bol hrad Svätý Anton, až od roku 1998 je premenovaný na kaštieľ Antol. Neskorobarokovo-klasicistický kaštieľ sa nachádza v obci Sv. Anton v okrese Banská Štiavnica. Prvé zmienky o hrade pochádzajú z 15. storočia, kedy ho vlastnili bratia Kazovci.
Po tureckých nájazdoch ho dostali z rodu Koháryovcov, ktorí ho prerobili. V súčasnosti slúži ako Lesnícke, drevárske a poľovnícke múzeum. Prevažná časť miestností, sál a chodieb si zachovala pôvodný interiér z obdobia baroka, rokoka a empíru. Významné sú nástenné maľby nad schodišťom a v kaplnke, pôvodný nábytok, zbierky rôznych umeleckých predmetov, obrazov a rytín, akých je na Slovensku málo. Takže, nech sa páči, treba si to ísť „omrknúť“…

Zdroj: internet

Kategórie
Dejiny Seriál o hradoch a zámkoch

Seriál o hradoch a zámkoch – 2. časť

Kaštieľ Adamovce

Kaštieľ Adamovce stojí v obci Adamovské Kochanovce – v Adamovciach, okres Trenčín. Je to barokový kaštieľ, ktorý bol postavený okolo polovice 18. storočia a v podstate sa ničím nelíši
od ostatných kaštieľov z toho obdobia. Prešiel celkovou rekonštrukciou, takže bude zachovalý aj pre ďalšie pokolenia. Je to dôležitá informácia, keďže v súčasnosti je v ňom umiestnený ústav sociálnej starostlivosti. Z toho dôvodu by bolo vhodné si ísť kaštieľ obzrieť, aby sme vedeli, do čoho pôjdeme…
Zdroj: internet

Kategórie
Dejiny Seriál o hradoch a zámkoch

Seriál o hradoch a zámkoch – 1. časť

Hrad Blh.

Blh je zrúcanina hradu, ktorý sa nachádza v obci Veľký Blh, okres
Rimavská Sobota. V minulosti sa volal hrad Balog po rode
Balogovcov, ktorí v ňom vládli v 13. storočí. Neskôr ho ovládajú
husiti, od husitov ho dobyl Štefan Rozgoň a od roku 1481 do roku
1646 bol majetkom Sečovcov. Definitívne bol spustošený po potlačení rákociovského povstania začiatkom 18. storočia. V súčasnosti sa zachovali len väčšie zvyšky hradu a zvyšky hradnej architektúry takmer bez stopy prekrýva les. Stojí v nadmorskej výške 531 m v lokalite Čierna obora.

Zdroj: internet