Kategórie
Politika

Zdravie ako kšeft

MZ SR podľa vlastného vyjadrenia vynakladá úsilie na to, aby bola zdravotná starostlivosť poskytovaná v čo najvyššej kvalite, pacienti mali čo najlepšie podmienky na liečbu a lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci adekvátne podmienky na svoju prácu. Ale vynakladá toto úsilie dostatočne?

V analýze Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), ktorú zverejnili v júli 2019, sa slovenské zdravotníctvo ocitlo v rámci porovnávaných 26 krajín na tretej priečke. Odspodu. Z toho dôvodu MZ pristúpilo k ďalšej reforme zdravotníctva, k tzv. stratifikácii nemocníc.
Stratifikácia nemocníc, alebo inak „Zdravá zmena“, podľa ministerky zdravotníctva Kalavskej, zefektívni tok peňazí, čo prinesie kvalitnejšie a bezpečnejšie zdravotníctvo, zvýši dostupnosť urgentných príjmov, stabilizuje sa systém poskytovania zdravotníckych služieb a zlepší kvalitu poskytovanej starostlivosti, a toto zlepšenie by mali pocítiť lekári, zdravotné sestry a aj pacienti.
Doteraz všetky reformy zdravotníctva mali úplne opačný účinok. Starostlivosť o chorých je nekvalitná, je evidovaná vysoká miera liečiteľnej úmrtnosti, niet lekárov a zdravotných sestier, čoraz dlhšie čakacie doby, toky peňazí vedú preč zo Slovenska. Ani táto posledná reforma nebude mať iný účinok… Taký, aký ľudia, pacienti, očakávajú a by potrebovali.
Špecifikom Slovenska sú obrovské regionálne rozdiely a jednotlivé nemocnice v týchto regiónoch sa líšia v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti čo sa týka miery reoperovanosti, rehospitalizovanosti a úmrtnosti pacientov. A ministerka zdravotníctva svojou reformou túto charakteristiku ešte viac podporuje, lebo jej reforma berie štátu moc zabezpečiť dané nemocnice v danom území. Túto moc odovzdáva poisťovniam. Ak chce nemocnica dostať povolenie poskytovať určitý špecializovaný výkon a potom za neho dostávať peniaze, musí preukázať, že za určité obdobie vykonala stanovený počet týchto špecializovaných výkonov a že dosiahne predpísaný minimálny počet výkonov. A aby mohla vykonávať určené špecializované výkony, musí mať na to kvalitné prístroje a zariadenia, musí si k nim zohnať špecialistov, ktorí majú dostatočné skúsenosti a odbornosť. Samozrejme, že takéto riešenie okamžite zvýhodňuje veľké pracoviská, ktoré už teraz sú prednostne vybavené takouto technikou, a teda sú a aj budú zvýhodnené pri financovaní.
Je jasné, že špičková diagnostika je rezervovaná pre veľké a univerzitné nemocnice. Z toho je zrejmé, že vážnejšie a odbornejšie operácie sa budú aj tam vykonávať. Výsledkom tohto bude, že lekári budú ovládať len niekoľko výkonov, ktoré budú aplikovať choroby na každom pacientovi bez dostatočnej diagnóze. Diagnostikovanie sa obmedzí len na niekoľko druhov chorôb, pretože len tie budú poisťovňami preplácané.
Okrem toho, takéto drahé prístroje vlastnia i súkromné firmy, ktoré motivujú lekárov dobrými zmluvnými podmienkami, aby posielali pacientov na odborné vyšetrenia ku nim. Nič na tom by nebolo zvláštne, až na to, že sú aj také firmy, ktoré vlastnia nielen prístroje, ale aj lekárne, nemocnice, ba i zdravotnú poisťovňu (Penta).
Menšie nemocnice, aby preukázali výkon a aby túto reformu prežili, sa budú snažiť za každú cenu získať pacientov s príslušnou diagnózou, aby mohli urobiť taký výkon, ktorý bude poisťovňou zaplatený. Takto sa stanú generátormi len niekoľkých druhov výkonov. Ostatné diagnózy sa budú opomínať. Dokonca poisťovňa nemocnice, ktoré nebudú mať výkony, budú sankcionovať.
Každý občan zo zákona musí platiť odvody do zdravotnej poisťovni, ale, podľa zákona o stratifikácii nemocníc, zdravotná poisťovňa nemusí zazmluvniť oddelenie, ktoré nebude spĺňať čo len jedno zo všetkých 111 indikátorov kvality. A keď takéto oddelenie nezazmluvní, zavrie sa, zanikne. A ktoré ako prvé zaniknú? Štátne…
Žiaľ, celá reforma sa týka len a len peňazí! O tom, že táto reforma nie je v poriadku, svedčia odmietavé stanoviská Fica i Danka: „Ak sa
za štyri roky nič v zdravotníctve neurobilo, ak sa nemocnice pre ľudí nestavajú, ak nie je jasná sieť štátnych nemocníc, tak celá reforma
pod názvom Stratifikácia nemocníc je, s prepáčením, len taký „odrb“ na občanov Slovenska…“ Niet sa čo čudovať, veď reformu pretláčajú pacienstske organizácie financované firmami Penty, Asociáciou nemocníc, Svetom zdravia a Združením zdravotných poisťovní, ktoré sú úzko prepojené práve na Pentu. Veď zdravotníctvo je dobrý kšeft! Penta v roku 2018 dosiahla zisk vo výške 35,5 milióna eur. Z našich povinných odvodov!
A pacient? Kohože zaujíma nejaký pacient!!!

Zdroj: infovojna.sk
visolajsky.blog.sme.sk
health.gov.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *