Kategórie
Dejiny

Volútova kultúra alebo Kultúra lineárnej keramiky

Volútova kultúra alebo Kultúra lineárnej keramiky bola najvýznamnejšou kultúrou neolitu. Datuje sa približne do obdobia 5700 p.n.l. – 5000 p.n.l. Vyskytovala na západnom Slovensku, neskôr i na strednom Slovensku a na Spiši. Nositelia tejto kultúry boli vôbec  prvými roľníkmi. Poľnohospodárstvo bolo postavené na chove domácich zvierat a na pestovaní úžitkových plodín. Vytvárali prvé polia a pastviny. V tomto období roľníci kvôli získaniu polí odlesnili rozsiahle územia juhozápadného Slovenska až tak, že dodnes tam nie je les, ale sa tu vytvorila černozem. Pestovali hlavne jačmeň, proso, šošovicu a hrach. Dobytkárstvo stálo na chove domestikovaného tura, ošípanej a drobných prežúvavcov.
Ľudia v neolite sa popri farmárskej a stavebnej činnosti venovali tiež remeslám, z ktorých najvýznamnejšia bola výroba keramiky. Keramika je už často vyzdobená okrúhlymi jamkami na strete dvoch línií, ktoré postupne prerastajú do súvislého vrypu (tzv. notové hlavičky). Z tohto obdobia sa našli početné plastiky: hlavičky ženy, plastiky s rytím motívu rybej kosti na chrbte, aplikovaná plastika na nádobách, zoomorfná plastika.

Spoločnosť bola založená na egalitárskom systéme kolektívneho vlastníctva, v ktorom ale existovalo aj súkromné vlastníctvo získavané individuálnymi schopnosťami. Organizácia spoločnosti bola postavená
na kmeňovom princípe a rodových občinách. Najvyššiu inštanciu predstavoval rodový náčelník alebo rada starších.

Z prvého štádia kultúry sa tu našlo asi 50 osád, ktoré pretrvali asi 300 – 400 rokov. Nachádzali sa pri tokoch riek Morava, Dudváh, Hron, Nitra. Z mladšieho štádia kultúry sa zachovalo už viac sídlisk, ktoré sa nachádzali i na strednom Slovensku (Liptov, Zvolen) a na Spiši.
Významné sídliská sú Blatné, Čataj, Patince, Cífer-Pác a Bratislava – Mlynská dolina s typickými neolitickými až 37 m dlhými domami.

Vo veľmi krátkom čase sa táto kultúra rozšírila na Balkán, do Egejskej oblasti, ale i na Moravu a do Čiech, do Rakúska, Nemecka a aj
do Poľska. Neskôr prenikla do Francúzska, Belgicka i Holandska.

Zdroj: archeologiask.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *