Kategórie
Politika

Vitajte v neo-otrokárskej spoločnosti!

Neustále nás presviedčajú, že žijeme v demokratickej spoločnosti. Ale nie v hocijakej, ale v tej liberálnej. Aj keď nikto nevie, aká to tá liberálna demokracia je. Demokracia je, alebo nie je, prívlastky sú zbytočné a zmätočné. Demokracia podľa múdrych znamená vláda ľudu pre dobro ľudu. Každý jedinec je pánom svojho osudu, sloboda jedného človeka končí tam, kde začína sloboda druhého. Menšina sa podriaďuje väčšine, ale práva a slobody jednotlivcom a spoločenským skupinám sa uznávajú a zaručujú. Ľud štátnu moc vykonáva priamo alebo nepriamo prostredníctvom svojich zástupcov, ktorých si volí v pravidelných intervaloch. Voľby sú slobodné a spravodlivé, nekonajú sa pod nátlakom a nie sú poznamenané podvodmi…
Zaujímavé… Ale ani jeden bod z týchto definícií demokracie
v súčasnosti neplatí, nič z toho nefunguje. Napriek tomu si myslia,
že v nej žijú. Ale žijú v omyle.
Ako je to s tým otroctvom?
Ako sa píše vo Wikipédii: „Otrokárska spoločnosť… je vykorisťovateľská „spoločensko-ekonomická formácia“ v období staroveku. Bola založená na vykorisťovaní triedy otrokov triedou otrokárov. Otrokárska spoločnosť bola spoločnosť, v ktorej otrokári si privlastňovali výrobné prostriedky a aj samotných výrobcov, t.j. otrokov. Zakladala sa na práci otrokov vyrábajúcich materiálne statky na základe mimoekonomického prinútenia.“ …Nič?…
Otroci boli zamestnaní v najrôznejších oblastiach života,
v poľnohospodárstve, v určitej miere i v remeslách, konali domáce práce, pomáhali vo verejnej i súkromnej administratíve, živili sa ako pedagógovia, lekári a pod. Pracovný deň otrokov trval od svitania
do súmraku. „Otrok musí pracovať alebo spať“, hovorievali Rimania.
Otrok mohol mať svoju rodinu a mohol uzavierať manželstvo aj
so slobodnou osobou. Mohli mať aj majetok. Dokonca bola zavedená i inštitúcia tzv. dlžného otroctva. V prípade, že dlžník nesplatil svoj dlh včas, musel „vstúpiť do domu svojho veriteľa a
stával sa tak dlžným otrokom. Dnes je to oveľa horšie. Veriteľ vstúpi do domu dlžníka, vyženie ho z neho a všetok majetok si privlastní. …Stále si myslíte, že dnes je to inak?…

Otrokárstvo v odeve súčasnosti.
V súčasnosti všetku moc v našej spoločnosti vlastnia oligarchovia (bohatá menšina), ktorí vytvorili systém tak, aby každý člen spoločnosti zostal závislý na peniazoch. Ním nás všetkých ovládajú. Ním si nielen kúpili, ale aj ukradli a znásilnili naše životy. Robia všetko pre to, aby sme si mysleli to, čo oni chcú, hovorili to, čo oni chcú a robili to, ako oni chcú…
Skupovaním všetkého okolo seba získavajú čoraz väčšiu moc a nám podľa svojej potreby predávajú slobody a práva. Kúpili políciu, armádu, súdy i politikov, aby nás zneužívali bez takmer nedostatočnej možnosti brániť sa. Vedia, že ten, kto nekoná slobodne, je spútaný a kontrolovaný ich vôľou a konaním. Je otrokom.
Aby sa masy lepšie ovládali, šíria strach, lebo vedia, že zotročuje ľudí… Slobodný človek mať strach nemôže. Preto sa nečudujte, že nie je minúta bez corony a covidu, chrliacich zo zapredaných masmédií. Vedia, že strach zo smrti je najsilnejší. A aby dielo bolo dovŕšené, politici prijímajú také zákony, aby nás držali v ilúzií, že všetko robia pre nás. Vykrikujú, akí sú demokratickí a čo všetko pre nás robia. Ale opak je pravda. Ústavu a zákony nedodržiavajú, prekrúcajú, hanobia. Vyhlášky velebia a dávajú im najvyššiu právnu silu. Prekračujú svoje právomoci a rozhadzujú naše peniaze podľa vlastnej ľubovôle.
Nevieme, aké zákony predkladajú a čo schvaľujú. A tie, čo schvália, sú nezrozumiteľné, nepresné, ale s cieľom – podmaniť nás, vziať nám naše majetky, naše životy. Neveríte? Hľa, jeden príklad: zákon o hospodárskej mobilizácii (179/2011 Zb.), ktorý bol prijatý
pre účely prípravy na krízovú situáciu a na krízové obdobie, aby sa ním stanovili podmienky, ako a kde získať tovary a služby
na uspokojenie potrieb v čase krízy. Ale definíciu krízovej situácie či podmienky jej vyhlásenia tam nenájdete… Prečo asi?
Následne bol prijatý metodický pokyn ministra obrany (č. 1/2021), ktorý upravuje jednotný postup okresným a miestnym úradom v čase krízy, ako roztriediť práce a služby, ako zabezpečiť vecné prostriedky, kde ubytovať vojakov a záchranárov, komu poslať povolávací rozkaz… Inými slovami: okresné a miestne úrady
v prípade hospodárskej mobilizácie budú musieť povyberať ľudí, ktorí narukujú, ktorých povolávacím rozkazom donútia pracovať (samozrejme zadarmo), povyberajú nehnuteľnosti, kde budú vojaci a záchranári ubytovaní, poberú autá, motorky a zásoby… A to len preto, že niekomu bude vyhovovať mať vyhlásený krízový stav a následne hospodársku mobilizáciu… Možno sme dostali i odpoveď na otázku, prečo prebehlo sčítanie obyvateľstva s otázkami ohľadne majetku.
Našim nezáujmom o veci verejné sme dovolili hŕstke ľudí nastoliť tu
neo-otrokársku spoločnosť a z nás spraviť otrokov. Nevidíme, ako sa
brána tejto formácie pomaly zatvára. Ak sa úplne zatvorí, východiska dostať sa z neho von, nebudú. Lebo aby moc bola mocou, moc musí byť absolútna. Inak to moc nie je. Oni to vedia… My asi nie. Nám je to jedno. Avšak ešte stále môžeme uniknúť. Ešte to môžeme zvrátiť, len si musíme uvedomiť, že vlasť pre nás
už neurobí nič, ale očakáva, čo urobíme my pre ňu!!

Zdroj:
https://sk.wikipedia.org
https://www.mod.gov.sk
https://urminsky.blog.sme.sk

Homepage

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *