Kategórie
Kultúra

Svetonázor slovanských Volchvov – liečiteľov.

Volchvovia sú kňazi Rodnej Pravoslávnej Viery – pravoslávnej védickej tradície. Zachovali nám prastarú, neprerušenú tradíciu slovanskej kultúry a praktiky práce s božskou energiou Živou, ktorá má viac ako 7000 rokov. Sú Volchvovia Vnútorného kruhu, ktorí s verejnosťou nekomunikujú, a Volchvovia Vonkajšieho kruhu, ku ktorým patrí i Vladimir Kurovskij, učeník, ktorý prezradil, aký svetonázor má mať človek, ktorý by sa chcel stať učeníkom týchto majstrov.

Tu je 5 hlavných pravidiel svetonázoru Volchvov, ktoré im pomáhajú objektívne vnímať seba a okolitý svet:

1. Ty si súčasť vesmíru.
Všetko naokolo je súčasťou teba. Všetko vo svojej podstate je len energia a informácia. Materiálny svet je len zhutnená energia, ktorá sa tvaruje do rôznych podôb pomocou rôznych informačných vzoriek. My to začíname chápať až teraz. Ale naši „primitívni“ predkovia  to tvrdili už pred tisíckami rokov. Volchvovia nazývali princíp božskej energie Živa. Iné národy ju volajú prána, čchi, qi, ki, a podobne. Živa je aj živá a inteligentná a dá sa s ňou naučiť komunikovať. Nám sa len zdá, že sme úplne samostatná jednotka. Ale na energetickej úrovni sme len zhutnená časť spoločného energetického poľa, sme ako malá bunka celého organizmu.  Všade funguje princíp. Ako hore, tak aj dolu. My sme malá kópia vesmíru. Sme malý vesmír. Sme božia iskra. Živa alebo Átman. Sme malá kópia najvyššieho Boha Roda. Máme božské vlohy a možnosti, ktoré zodpovedajú našej veľkosti. Môžeme ich posilniť a meniť s ich pomocou svet naokolo. Na to sa opiera slovanská mágia.
Keď všetko naokolo je prejavom boha, to znamená, že svet je
v princípe dobrý. Zlo je to, keď dej prebieha nesprávne. Nie s tou silou a v tom správnom smere. Napríklad: ryba žije vo vode a mačka
na zemi. Keď budeme nútiť rybu chodiť a mačku plávať, bude to
pre nich zlom. Poznámka: v inej literatúre bolo uvedené, že Slovan sa ku zlu nesprával pasívne. Zlo, svoje alebo cudzie, sa človek musel snažiť napraviť v miere svojich možností. Aby vrátil svet do božskej rovnováhy. Keď to neurobil, tak bol spoluvinníkom. Svet je od prírody dobrý a harmonický. A keď ľudia majú s ním problémy, odpoveď treba hľadať v nich samých. V porušení zákonov vesmíru. Božských zákonov. Ľudia, naokolo nás, sú duše, s ktorými naša duša hrá hru menom Život. Oni nás nútia plniť úlohy, kvôli ktorým sme prišli
na Zem.

2. Ty nesieš zodpovednosť za všetko, čo sa s tebou deje.           Každý moment času.
Podobné priťahuje podobné. Keď sme plní agresie, zvrátenosti, zlosti, urazenosti, vibrujeme na nízkych frekvenciách a priťahujeme k sebe ľudí, ktorí zodpovedajú našej vnútornej vibrácie. Svojimi myšlienkami tvoríme  svoj svet. Myšlienka, ako i slovo, je materiálna a nesie v sebe informáciu, ktorá pôsobí na okolitý svet. Zlé myšlienky a skutky nás priviedli k zlej životnej situácii. Naplňte svoj rozum svetlým myšlienkami dušu svetlými obrazmi, ústa peknými slovami a pomôžte svojej Božskej Iskre ich vo vás materializovať tu, v Javi.

3. Ty sa narodíš veľakrát. Ži tak, aby každé tvoje narodenie bolo lepšie, ako predchádzajúce.
Narodíme sa veľakrát, aby sme sa vyskúšali v rôznych úlohách, a prejavili sebe celé spektrum vrodených božských kvalít a mohli sa vyvíjať ďalej. Keď tieto úlohy nezvládneme v jednom živote, vrátime sa k nim v druhom. Keď to zasa nezvládneme, situácia sa môže pritvrdiť, aby sme boli nútení začať pracovať nad touto úlohou. Pojem reinkarnácie bol najprv vo všetkých náboženstvách. Postupne  niektoré z nich ho zavrhli. Ale ako možno zakázať jeden zo zákonov vesmíru? Svet stále prináša svedectvá ľudí, z rôznych kútov sveta, ktorí si pamätajú svoje minulé životy. Keď ste pokračovateľ rodnej slovanskej viery, pravdepodobne sa narodíte vo svojom rode. Starajte sa o svoje deti, oni sú pokračovaním vášho rodu. A cez nich posilníte rod. Šťastie vašich potomkov znamená prekvitanie rodu.

4. Rob iným to, čo chceš, aby oni robili tebe.
Dnes žijeme v zložitých časoch. Veľakrát ľudia ubližujú jeden druhému. Dôvodom je ich nesprávny duchovný postoj. Nemajú védické znalosti  a myslia si, že reálne je len to, čo vidia. Všetci sme prejavom jedného Boha Roda. Na tenkej úrovni sme súčasťou jedného energetického poľa. Vesmír je aj Rod. Je to telo Boha. A my sme jeho malou súčasťou. Preto, keď niekomu robíme niečo zlé, znamená to, že to robíme nakoniec samému sebe na energetickej úrovni. Keď urobíme dobrý skutok, podporíme niekoho, dodáme mu silu, vesmír to rozmnoží a vráti nám to ešte vo väčšej miere.

5. Plň svoje predurčenie a popritom buď vďačný, šťastný a veselý. Ver si.
Slovanská védická tradícia hlása: každá duša od počiatku je slobodná. Ale je aj súčasťou veľkej Jednoty, ktorú ľudia volajú Absolútno, Boh, Vesmír, Boh Rod. Sme ako malá bunka veľkého organizmu. Bunky
v organizme plní každá svoju úlohu. Prišli na tento svet s nejakou úlohou, ktorú ovplyvňuje naša karma. Slovanský výraz „karma“: Čo sa vám páči robiť najviac a vy to budete robiť, aj keď vám za to  nezaplatia? Čo prináša najväčší úžitok vám a vašej spoločnosti? Toto bude aj vaše predurčenie. Vtedy sa práca stáva pre vás šťastím a váš život šťastnejším, vtedy slúžite Bohu, a to znamená, že aj samému sebe. Všetko vo vesmíre sa mení. Niekedy treba opustiť to, čo odžilo, aby sa uvoľnilo miesto niečomu lepšiemu. Treba dovoliť ľuďom byť takými, akými sú. A oni dovolia vám byť takým, aký ste. Každá situácia nie je konečná. A môžeme ju zmeniť v tom smere, v ktorom chceme. Vždy nám na to stačí lásky, prostriedkov a možností. Treba byť trpezlivý a vďačný Bohu. A samému sebe. Za všetko dobré, čo máme. Treba byť vďačný za každý nový deň a veriť, že bude lepším.

Tu je 5 pravidiel šťastného života od Volchvov:

1./ Osloboďte svoje srdce od nenávisti. Odpustite.
2./ Osloboďte svoje srdce od obáv. Väčšina z nich sa nesplní.
3./ Žite jednoduchý život a vážte si to, čo máte.
4./ Dávajte viac.
5./ Čakajte menej.

Treba veriť v seba, pretože naše myšlienky majú tú schopnosť materializovať naše predstavy. Neveriaci ľudia neexistujú. Každý má svoje predstavy o svete, ktorému verí. Aj ateista verí, že Boh nie je. Ľudia počas hypnózy porušujú fyzické zákony, ich telo reaguj podľa ich predstáv a nie naozajstného prostredia. Myšlienky dokážu človeka urobiť chorým, alebo zdravým. Šťastným alebo nešťastným. Buďte radšej šťastní. Radujte sa každej maličkosti, naučte sa vidieť veľké
v malom. A potom si poradíte aj s väčšími problémami ako s malými. Dovtedy, kým neprijmete a nebudete mať radi samých seba, vás nebude mať nikto rád a ani vaše okolie vás neprijme .

úryvok z knihy: Vladimír a Lada Kurovskí „Živa – Životná sila Slovanov“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *