Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Ján Baltazár Magin (1681 – 1735)

Ján Baltazát Magin bol jeden z popredných teológov slovenskej národnosti. Študoval teológiu v Pázmáneu a po vysvätení za kňaza pôsobil v Jarku, v Košeci, v Dubnici nad Váhom a u jezuitov
v Trenčíne. Magin bol právnicky a historicky vzdelaný znalec cirkevného a svetského práva, znalec dejín Trenčína, antickej vzdelanosti a literatúry.
Vynikal širokým rozhľadom v dejinách a kultúre a vyznačoval sa slovanskou a čiastočne už i slovenskou orientáciou so zárodkami národného uvedomenia. Jeho najvýznamnejším literárnym dielom je prvá písomná národná obrana Slovákov, čo bol prvý „národný“ prejav v našich dejinách a vo vývoji slovenského politického myslenia a národnej ideológie. Po prvý raz sa tu vyjadruje presvedčenie o etnickej celistvosti a svojprávnosti Slovákov v Uhorsku. V diele „Ostne alebo Obrana“ rozvinul myšlienky o starobylosti, o rozšírenosti slovanského jazyka a tiež o slávnej minulosti, autonómnosti Slovanov a Slovákov, dielo ako celok jasne vyznieva ako celoslovenská obrana. Slovákov pokladá za členov slávneho slovanského národa, jasne ich diferencuje od Čechov, Poliakov, Rusínov, atď. Jeho dielo bolo ukážkou nového
literárneho žánru – národná obrana, a jeho argumentácie sa stali súčasťou väčšiny nasledujúcich obrán slovenského národa. Ján Baltazár Magin zomrel 27. marca 1735 v Dubnici nad Váhom.

Zdroj: wikipedia.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *