Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Aurel Stodola (1859 – 1942)

Aurel Stodola sa narodil v Liptovskom Mikuláši. Študoval
na gymnázium v Lučenci a v Kežmarku, následne odišiel do Zürichu študovať polytechniku. Krátko pôsobil v Čechách ako konštruktér. Tu dostal pozvánku pôsobiť ako docent na Vysokej škole technickej
v Zürichu, ktorú prijal a tu sa stal i profesorom. V tejto škole dostal súhlas na prípravu laboratória, v ktorom skúmal fyzikálne procesy.
Zameriaval na oblasť teórie automatickej regulácie strojov, na parné a spaľovacie turbíny, pre paru vypočítal a aplikoval tzv. Mollierov entropický diagram. Bol konštruktérom tepelného čerpadla. V roku 1915 bol spoluautorom pohyblivej tzv. Stodolovej umelej ruky.
Na rovnakom princípe potom boli založené aj protézy chodidiel a nôh.
Za svoju prácu mu bolo udelené najvyššie vyznamenania a hodnosti: čestný doktor Zürišskej univerzity, Nemeckej techniky v Brne a pražskej České vysoké učení technické, najvyššie vyznamenanie nemeckých inžinierov Grashofova medaila, zlatá medaila Jamesa Watta. Bol členom Francúzskej akadémie vied. Na jeho počesť je pomenovaná planétka 3981 Stodola. Priatelil sa s A. Einsteinom, s M. A. Bessom či s Albertom Schweitzerom. Zomrel v Zurichu, ale pochovaný je v Liptovskom Mikuláši.

Zdroj: wikipedia.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *