Kategórie
Dejiny

Sloveni – najstarší slovanský národ

Dodnes mi v ušiach znejú slová učiteľky dejepisu: starí Slováci pochádzajú z oblastí severne od Karptát. Zaoberali sa roľníctvom, pestovali obilniny, ľan i konope… Pôdu obrábali dreveným hákom, obilie mleli na kamenných mlynoch, z múky piekli chlieb, z mlieka robili syr a z medu medovinu. Mali rodové zriadene, na čele stál starešina. A na terajšie územie zo svojej pravlasti prišli v 4. – 5. storočí n. l.
V 9. storočí bulharský učenec a spisovateľ Černorizec Chrabr
vo svojom spise O písmenách napísal, že „Sloveni nemali písmo, ale počítali a veštili „črtami a zárezmi“. Ale potom, ako boli pokrstení, snažili sa písať rímskymi a gréckymi písmenami bez dodatočnej úpravy…“ A tak museli prísť Cyril a Metod, aby našich predkov skultúrnili…

Ale viete, že o tomto neexistuje jediný hodnoverný historický záznam?
Genetika je veda, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť. Za posledné roky táto veda tak dospela, že analýzou DNA je možné zistiť pôvod predkov jedinca i skupín a ich etnický pôvod. Za 20 rokov sa metódy analýzy DNA vyvinuli do takej miery, že sa dá zostaviť pravdepodobný scenár migrácie pravekých obyvateľov. A práve tieto genetické výskumy priniesli veľké prekvapenie. Ako sa zistilo, 85% Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v strednej Európe a na našom území už
spred 8000 rokmi!!! Z toho teda vyplýva, že sme pôvodnými obyvateľmi Slovenska, my sme sem neprišli, my sme tu vždy boli a žili. Patríme medzi najstaršie etnikum v Európe. Dokonca gény, ktoré
v nás objavili, sa v Európe vyskytovali už pred 50-tisíc rokmi. Aj letopisec Nestor (1056- 1114)*, rehoľný mních kyjevského kláštora
vo svojej práci Povesti dávnych liet napísal, že Sloveni sú najstarším, a teda pôvodným slovanským národom.

*Nestor (1056 – 1114 n.l.) – staroruský letopisec z Kyjeva, mních Kyjevsko-pežorskej lavry, napísal Povesti dávnych liet, kde Slovákov označil za pôvodných Slovanov.

Zdroj: internet
wikipedia.org

2 odpovede na “Sloveni – najstarší slovanský národ”

Pozri si od Konštantína Filozofa báseň Proglas, ktorá bola napísaná v staroslovienčine (hmmm, kde sa vzala taká reč?), kde nás Konštantín oslovuje ako Slovieni…
…Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Slovieni:
dar tento drahý vám Boh z lásky daroval…

Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/93/Filozof_Proglas/1#ixzz7HSyXgTBA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *