Kategórie
Kultúra

Slováci, Sloveni alebo Slovieni?

Čo je správne?
My, Slováci, patríme do veľkej rodiny Slovanov, a ako nám ukázala génová analýza a dozvedeli sme sa z historických prameňov, sme i najstarším slovanským národom. Z posledných štúdií vyplýva, že sme, hlavne v stredoveku, žili na území dnešného Slovenska a Slovácka až po územie Dolného Rakúska, na väčšine súčasného Maďarska,
v Tansylvánii až v západnom Rumunsku a v dnešnej Podkarpatskej Rusi. V súčasnosti na území Slovenska nás žije 5,4 milióna Slovákov a Sloveniek.
Všimnite si túto vetu: „Na Slovensku žijú Slováci a Slovenky“. Tieto tri pomenovania nemajú spoločný slovný základ, čo si málokto uvedomí (v porovnaní  napr. Nemecko – Nemec – Nemka).
Pôvodný názov Slovákov bol „Sloveni“. Tak to uvádza aj Slovník slovenského jazyka zo 60. rokov 20. storočia. Preto výraz „Slovák“ je novšieho dáta a súvisí s jazykovou zmenou, ktorá prebehla vo všetkých
západoslovanských jazykoch v 2. polovici 14. storočia a postupom času poslúžil ako základ tvorenia odvodených slov v cudzích jazykoch (Slovak, Slowakisch, Slovakia, Slovaque…). Ženská podoba „Slovenka“,
názov štátu „Slovensko“ a prídavné mená „slovenský“ sa nezmenili. Išlo o formálnu zmenu a skutočným dôvodom tejto zmeny bolo vymazanie našej pamäte o tom, kým sme boli .

Do príchodu Cyrila a Metoda na naše územie naši predkovia používali obrazové písmo – bukvicu, ktoré sa zázrakom zachovalo do dnešných dní.
СЛОВѢН

Takto vyzerá bukvicou napísané slovo Sloven. Toto slovo obsahuje známu a dôležitú bukvicu „Jať“ – Ѣ, ktoré sa číta ako „ie“. (Mimochodom, toto je jedna z piatich bukvíc, ktoré nám Cyril a Metod zrušili, čím nám spôsobili nekonečné škody a krivdy…) Takže pôvodné meno Slovákov by správne malo znieť „Slovien“, „Slovienka“, „Sloviensko“,. „sloviensky“. V tom je naša podstata, naše bytie, naše spojenie s našimi Predkami a našimi Bohmi.
Na ich večnú Slávu!

Zdroj: internet

5 odpovedí na “Slováci, Sloveni alebo Slovieni?”

Pojem Slovien je novotvar a čo zaviedol ho Čech Polivka v roku 1883, aby nahradil staroslovenčinu staroslovienčinou, čo je mätuce a schováva nás pred svetom

A toto je lepšie?
Preklad slova „ sloven ” z angličtiny do slovenčiny otočiť slovník
sloven → neporiadnik
→ lajdák
→ flákač
→ špinavý
→ nečistý
→ nedbalý
→ lajdácky
→ ledabolý
→ povrchný
Ja teda nie som žiadny sloven ani slovena. Skúste pohľadať aj staršie zdroje.

Anglický jazyk je neporovnateľne mladší jazyk, ktorým sa nedá vyjadriť mnohé záležitosti, pojmy, myšlienky. My napríklad rozoznávame pojmy „pocit“ a „cit“… Po anglicky je to len „feeling“. Apropo, kedy nás germánske a anglosaské divoké kmene brali ako rovnocenných partnerov? Nikdy! A prečo? Potrebovali a potrebujú nás stiahnuť na svoju nízku úroveň, čo žiaľ, v mnohých prípadoch sa im podarilo a darí…

všetko nove je zabudnute stare priatelko stači si to nahlas povedať sloven a slovien akaždemu slovanovi je jasne čo je spravne inak vy ste akej narodnosti ak vam to nepasuje vy náš nebudete alebo možno taky s dlhym nosom. je zrejme že azbuku ateda ani bukvicu nepoznate a snažite sa tu urobit rozkol pre nas slovienov toto neni problem ale problem spoločny su judaši v strede našej nacie to je prednejšie apotom sa budeme bavit o takychto talafatkach

všetko nove je zabudnute stare priatelko stači si to nahlas povedať sloven a slovien akaždemu slovanovi je jasne čo je spravne inak vy ste akej narodnosti ak vam to nepasuje vy náš nebudete alebo možno taky s dlhym nosom. je zrejme že azbuku ateda ani bukvicu nepoznate a snažite sa tu urobit rozkol pre nas slovienov toto neni problem ale problem spoločny su judaši v strede našej nacie to je prednejšie apotom sa budeme bavit o takychto talafatkach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *