Kategórie
Politika

Podivné hry štátu s lesmi, pôdou a vodou.

Od roku 2004 Dzurindova vláda začala zavádzať systém, pomocou ktorého sa pomaličky mlčky znehodnocujú majetky Slovákov s cieľom, aby sa ich nakoniec dobrovoľne vzdali. Súčasná vládna garnitúra to ale zobrala chvatom a využívajúc Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj začala transformovať náš svet, čo bude mať za následok zničenie agrárno-lesníckej podstaty Slovenska a spôsobu vidieckeho života a života na vidieku.

Jedným z množstva cieľov Agendy 2030 je aj transformácia chránených a významných území na územia európskeho významu (ÚEV). V súčasnosti tento zoznam ÚEV tvorí 642 lokalít, ktoré pokrývajú 12,6 % z celkovej rozlohy Slovenska. Tieto územia sú vymedzené podľa § 27 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov a platí v nich druhý až piaty stupeň ochrany podľa § 13 až § 16 tohto zákona a sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.
Znie to pekne, ale…
Aby sa skompletizoval zoznam ÚEV, je potrebné pretransformovať ešte 100 území, čo sú hlavne okrajové územia národných parkov a iných chránených území. Tieto okrajové územia premenia verejnou vyhláškou na nárazníkovú zónu, preklasifikujú na pre nich potrebný 3., 4. a 5. stupeň ochranného pásma alebo na územie európskeho významu. A keďže to už bude chránené územie, obciam sa vypovie možnosť ich využívať napr. na pasenie, kosenie, tým pádom však nedostanú dotácie, čo spôsobí, že sa obmedzia počty pasúcej sa zveri, čo je druhotný očakávaný efekt transformácie – znížiť chovný počet hovädzieho dobytka, lebo metán, C02, klíma, otepľovanie ovzdušia a ďalšie nezmysly…
Takýmto jednoduchým spôsobom likvidujú život na vidieku, Lebo ak raz človek na vidieku nebude môcť chovať včely, chovať kravy, chovať ovce, nebude mať akýkoľvek iný spôsob obživy, čo spraví? Prestane hospodáriť, predá svoje nehnuteľnosti a jednoducho sa
z vidieka odsťahuje.
Schovávajúc sa za Agendou 2030 ministerstvo ŽP chce získať všetky pozemky zaradené do 3., 4. a 5. stupňa ochrany a ako chránené územie uzavrieť. Pravdepodobne lesníkov prekvalifikujú na tzv. stráž prírody, ktorá bude časom i ozbrojená, v jednotlivých národných parkov, v chránených územiach a územiach európskeho významu plus v pralesoch budú turnikety, kde bude niekoľkoeurové vstupné, táto stráž prírody bude chodiť po chodníkoch a bude vás kontrolovať, či ste si kúpili lístok z turniketu, a keď vstupný lístok mať nebudete, zaplatíte 200,- eurovú pokutu.
Samozrejme, štát nebude disponovať s materiálno-personálnou základňou, a, ako neustále duplikujú, že štát je najhorší vlastník (…a preto treba všetko predať do „súkromných rúk“), tieto územia budú dané do správy ako napr. parkovací systém v mestách alebo ako mýtny štátny systém, alebo sprivatizované. Jednoducho, bude správcovská spoločnosť, ktorá sa bude o to „starať“, bude ľudí pokutovať, bude udeľovať výnimky na výrub dreva, bude udeľovať výnimky na lov lesnej zveri. Takto je to pripravené a zdá sa, že aj politicky už zobchodované.
Územia 1. a 2. stupňa ochrany zostanú v rukách Štátnych Lesov SR, čiže zostanú napospas drevospracujúcemu priemyslu a veľkým gigantom, ktoré sa tu vláčia zo zahraničia… Aby sme opätovne dospeli k názoru, že „štát je najhorší vlastník“. Čo spravíme? Chránené územia 1. a 2. stupňa sprivatizujeme. Nie všetky pozemky a lesy sú štátne. 51% vlastníkov lesov sú neštátni. Netešte sa! Štát už má pripravených 150 mil. eur na nakúpenie vyše 30 tis. ha od neštátnych vlastníkov lesov, ktorých spoločenská a ekologická hodnota je vyčíslená vo výške 20 až 30 eur/m2. Keď si to prepočítate, zistíte, že pre neštátnych vlastníkov majú prichystaných nejakých smiešnych 50 centov/m2. Ako to štát urobí? Obmedzí ich vo výkone a určí im náklady na obhospodarovanie lesa, zaťaží ich daňou z vlastníctva… Čo spraví ten chudák súkromník? Ak si nebude chcieť predať svoju strechu nad hlavou, pokiaľ sa nebude chcieť zadlžiť úvermi, tak sa bude musieť tých lesov zbaviť, lebo nebude mať na to finančne…

Čo si je aj potrebné uvedomiť?
Privatizáciou lesov sa sprivatizujú aj zdroje pitnej vody. Možno tie sú dôvodom, prečo sa tieto procesy dejú… V zdrojoch pitnej vody sme jedna z najbohatších krajín Európy, patríme k najväčším zásobárňou pitnej vody, geotermálnych prameňov a prameňov termálnych a akýchkoľvek iných v rámci EÚ. Naše lesy majú najväčšiu zádržnú schopnosť vody. Spolu s pozemkami sa dostanú
k vode, budú ju ovládať. Už teraz je surovinou 3. tisícročia! Myslíte si, že to neurobia? Že si to nedovolia? A kedy vláda niečo urobila
pre dobro Slovenska a Slovákov?!

1 odpoveď na “Podivné hry štátu s lesmi, pôdou a vodou.”

Táto krajina je „chorá”, jej čelní predstavitelia nemajú odborné znalosti v oblastiach v ktorých rozhodujú, nemajú morálku a nemajú žiadny vzťah ku krajine v ktorej sa narodili.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *