Kategórie
Kultúra

Ako riadiť vlastný osud

Dokážeme zmeniť svoj život, alebo pre každého z nás je už o všetkom je rozhodnuté raz a navždy? Čo závisí od človeka a čo nie je predmetom jej túžob? O týchto problémoch ľudstvo uvažuje nejednu storočnicu.
„Osud neoklameš!“ alebo „Osudu neunikneš!“ – ako keby ľudová múdrosť už dávno formulovala odpovede na všetky tieto otázky.
V minulých časoch si ľudia mysleli, že osud a pravda boli úplne fatálne predurčené. Tak či onak, koncept predurčenia, fátum, sa nachádza vo všetkých náboženských učeniach – starovekých a aj v súčasných.

Kategórie
Nezaradené

5. časť – Posolstvo Svetlých Síl

Proces kolonizácie Midgard-Zeme (našej planéty) Svetlými Silami sa dial obvyklým spôsobom. Hľa, ako opísal N. Levašov mierové obdobie v živote kolonistov v 1. kapitole druhého dielu svojej pozoruhodnej knihy  „Rusko v krivom zrkadle„:

„…Kolónie Bielej rasy existovali na kontinente Hyperborea takmer pol milióna rokov. V tom čase na tomto  severnom kontinente bolo veľmi mierne a teplé podnebie, mestá, postavené osadníkmi, boli nádherné a grandiózne.

Kategórie
Nezaradené

4. časť – Jedinečná Slnečná sústava

Na Midgard-Zem pred viac ako 600 tisíc rokmi prišli ľudia zo štyroch rodov Bielej Rasy: rody Árijcov – Da`Árijci a Ch`Árijci, a rody Slovanov – Raséni a Svätorusi.
Všetci z týchto 4 druhov Bielej Rasy sa usadili na veľkom kontinente, ktorý volali Da´Árias – dar Bohov. Tento kontinent bol lokalizovaný
na mieste dnešnej Arktídy, v Severnom ľadovom oceáne.

Kategórie
Nezaradené

3. časť – Veľký plán

Náš vesmír je obrovský, rôznorodý a veľmi rozmanitý. V ňom existujú oblasti, ktorých kvalitatívne charakteristiky prispievajú, povedzme,
k evolučnému vývoju nášho druhu za racionálne bytosti, pre stručnosť ich budeme volať ľuďmi, postupne ako zrejú a sebazdokonaľujú sa, získavajú vedomosti a schopnosti ovplyvňovať stále viac a viac dôležité, a vo veľkom meradle udalosti okolitej spoločnosti a priestoru. Takéto významné a tvorivé úspechy oprávnene nazývame Tvorenie a takých ľudí  Tvorcami, Bielymi hierarchiami alebo Svetelnými Silami

Kategórie
Nezaradené

2. časť – Svetlé a Temné Sily

Brazílskym pilotom zakázali naháňať UFO.
Brazílska vláda nariadila civilným aj vojenským pilotov zachytiť fotky a videá všetkých UFO, ktoré stretnú na nebi, píše BBC News. Avšak vojenským pilotom je zakázané sledovať UFO v prípadoch ich detekcie.
„Vojenské vzdušné sily nemajú špeciálny výcvik na štúdium týchto fenoménov, preto sa obmedzíme len na fixáciu týchto javov
na fotografie a videá,“ – píše sa vo vyhlásení agentúry. To isté platí aj pre dispečerov letovej prevádzky. Všetky údaje sa budú zhromažďovať a ukladať v Národnom archíve v Rio de Janeiro.
Počas niekoľkých posledných desaťročí sa UFO opakovane objavovalo na oblohe nad Brazíliou. Nejaký dispečer letovej prevádzky
pod podmienkou zachovania anonymity povedal BBC, že on osobne počul, ako ich skúsenosti s pozorovaním UFO sa podávali štátnym predstaviteľom, vrátane ministrov a prezidenta.

Kategórie
Nezaradené

1. časť – Vo vesmíre sú miliardy civilizáci

 „Prístrojom na spoznávanie nášho sveta nie sú naše zmysly, ale mozog“
Nikolaj Levašov

Život – živá hmota- vzniká vo vesmíre prirodzene a objavuje sa pravidelne na mnohých vhodných planétach. Na obývaných planétach taktiež prirodzene a nevyhnutne vznikajú rôzne inteligentné formy života. Život, ktorý sa objavuje a vyvíja v rôznych podmienkach, smeruje k vzniku rôznych civilizácií. Objavujú sa protichodné sily svetla a tmy, ktoré vedú k trvalým a nekompromisným vojnám.

Kategórie
Dejiny

Bieli Bohovia

Z mnohých najstarších kultúr sa dozvedáme o rovnakom príbehu,
o záhadných BIELYCH mimozemšťanoch, ktorým ľudia pripisovali božský pôvod a nebývalé možnosti. Raz prichádzajú z vesmíru, potom lietajú vo vzduchu či sa vynárajú z morských hlbín a hlboké more, vytvárajú čudesné stavby. Vo všeobecnosti sa navzájom nehádajú a neobmedzujú sa.

Kto boli títo záhadní cudzinci?
Poďme na to…

Kategórie
Kultúra

Slovieni a brady a vlasy.

Brada a vlasy pre mužov – Slovanov bola symbolom zrelosti, mužskosti a nezávislosti. Neboli iba vlastníctvom človeka, ale aj symbolickým potvrdením príslušnosti k Božiemu Rodu. To znamená, že ten, kto nosil bradu a dlhé vlasy, bol potomkom pradávnych Nebeských Bohov. Preto sa u Slovanov a Árijcov zachovalo prikázanie: „Bohovia naši sú podstatou otcov našich, a my sme ich deti a budeme hodní Slávy Bohov našich, a urobíme veľa skutkov dobrých na slávu rodov našich trikrát viac ako je chlpov v bradách a vlasov na hlavách našich“.

Kategórie
Príroda a zdravie

Ťažké kovy a ich vylučovanie

(detoxikácia ťažkých kovov)
Výňatky z prednášky Dr. med. Dietricha Klinghardta M.D. Ph.D. a Dr. Patricie Kane Ph.D.  v  ETH Zürich

„Som veľmi rád, že za posledné 4 roky vo svete enormne vzrástol záujem o problematiku toxicity ťažkých kovov. Keď som pred 15 rokmi začínal, cítil som sa ako sám vojak v poli. Poznal som len pár ľudí, ktorí sa zaoberali týmto problémom z klinického hľadiska. Medzitým sme získali nové znalosti a dosiahli nové skúsenosti, a preto ma teší, že vám tu môžem porozprávať, kam sme sa v danej problematike dostali.

Kategórie
Dejiny

Hyperborea Heliopolis – projekcia súhvezdia Oriónu

Tradícia Starého Egypta zachovala vo svojich letopisoch informácie
o „palácoch bohov“, ktoré v „Časoch Prvej histórii“ existovali niekde
na severe našej planéty pred tým, než boli zničené obrovskými záplavami. Najmä podľa „textov staviteľov“ starobylého egyptského chrámu v Edfu bol prvý chrám bohov prvýkrát umiestnený na mieste „Duat ‚n Ba“ a „bol orientovaný podľa Oriónu“.