Kategórie
Politika

Kvapky jedu v Istanbulskom dohovore

             Ak v najsamlepšom víne sveta sú kvapky jedu, vypijete ho?

Dievča (18) bolo znásilňované 11 migrantmi až 3 hodiny…, pätica migrantov hromadne znásilnili 13-ročné dievča…, traja imigranti brutálne znásilnili pätnásťročné dievča… Takéto a podobné titulky článkov zaplňujú internet ohromnou rýchlosťou. Niet sa čo čudovať. EÚ otvorila dokorán dvere a denne prijíma stovky migrantov z tretieho sveta, novodobých dobyvateľov, medzi ktorými sú aj takí, ktorí vôbec nemajú dobré úmysly. Čím viac migrantov, tým viac strachu z násilia… Veď až 90 percent utečencov tvoria mladí muži, s ktorými prijímatelia nemajú dobré skúsenosti. Tento fakt primäl Európsku úniu, aby prijala dokument, s ktorým by si chránila chrbát. A tak Európska rada
v roku 2014 pripravila v Istanbule dokument (odtiaľ názov), ktorý následne predložila členským štátom na podpis. Týmto dohovorom chcú dosiahnuť, aby štáty EÚ zosúladili svoju politiku a právne normy a zabezpečili rovnakú úroveň ochrany žien, dievčat a ďalších skupín, ohrozených násilím v celej Európe. Vyžaduje, aby trestali všetky formy násilia: fyzické, psychické a sexuálne (aj znásilnenia), nebezpečné prenasledovanie, sexuálne obťažovanie, manželstvá z donútenia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené prerušenie tehotenstva a násilnú sterilizáciu, zameriava sa na odstránenie násilia páchaného nielen na ženách, ale aj na všetky obete domáceho násilia.
Pekná myšlienka, keby do naoko nevinného textu neprijali jed v podobe gender politiky.

Kategórie
Politika

Klamstvo, ktoré žijeme

Každý deň sa prebúdzame v tej istej miestnosti a vydávame sa
na tú istú cestu, aby sme prežili rovnako dnešný deň ako včerajší. Ešte nedávno každý deň prinášal nové dobrodružstvá, dnes je všetko naplánované. Je to to, čo znamená byť slobodný? Sme naozaj slobodní?

Kategórie
Kultúra

Slovienky a vlasy

Dlhé vlasy boli od nepamäti považované za klenot ženskej krásy. Česali si ich, strihali, farbili, zdobili, splietali do vrkoča či iných účesov. Naši Predkovia navyše verili, že harmonizujú telo a dušu. Verili, že dlhé vlasy dávajú telu silu a hlave múdrosť veľkých Svetlých Bohov. Verili, že každý vlas na hlave má spojenie s určitou hviezdou na nebi, z ktorej čerpá energiu a informácie.

Kategórie
Politika

Zdravie ako kšeft

MZ SR podľa vlastného vyjadrenia vynakladá úsilie na to, aby bola zdravotná starostlivosť poskytovaná v čo najvyššej kvalite, pacienti mali čo najlepšie podmienky na liečbu a lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci adekvátne podmienky na svoju prácu. Ale vynakladá toto úsilie dostatočne?

Kategórie
Politika

Homo alba inutilem (človek biely zbytočný)

Príchodom nového školského roku sa ulice naplnia veselými a smejúcimi sa školákmi… Nevedomými svojej budúcnosti. Neznalými vlastných možností. Nikto nevidí nad nimi visieť Damoklov meč!
16. novembra v roku 1884 sa v Tokiu (Japonsko) v diplomatickej rodine von Coudenhove-Kalergi narodil syn Richard Nicolaus. Aké mal detstvo, je úplne nepodstatné. Dôležité je, čo tento rakúsky šľachtic
s japonskými predkami a s československým občianstvom, spisovateľ a politik, zakladateľ Pan-európskej únie (podobnej tej našej, Európskej) po sebe zanechal.

Kategórie
Politika

Stratili sme z vrchovanosť nad našim nebom

Isto ste si všimli na nebi divné, niekoľko hodín viditeľné bledé čiary. Ak si myslíte, že sú to kondenzačné čiary po lietadlách, tak sa
mýlite. Bližšie vám to ozrejmí Dr. n. Med. Jerzy Jaśkowski, poľský toxikológ:
„Už viac ako 60 rokov sa na celom svete realizujú programy
na ovplyvňovanie klímy. V podstate sú to klimatické zbrane. Prvý raz
boli použité vo Vietname, aby zaplavili Ho Či Minovu cestu. Bola to zásobovacia cesta pre Vietnamcov. Cieľom bolo predĺžiť obdobie
monzúnov o 50 dní, aby sa vojská utopili. Ničivý účinok bol tak silný, že v roku 1976 OSN túto klimatickú zbraň zakázala. V skutočnosti sa však stále používa. V USA sa táto technológia stala súčasťou zahraničnej politiky. Preto môžu vydierať koho chcú.

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Ľudevít Velislav Štúr (1815 – 1856)

Bol kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, estetik, pedagóg, básnik a publicista, jedna z ústredných osobností slovenského kultúrno – politického života polovice 19. storočia. Jeho prednášky „O poézii slovanskej“ vyvolali medzi študentmi veľký záujem, pretože to neboli klasickými prednáškami, ale Štúr v nich predložil vlastnú koncepciu národa, slovanstva i literatúry. Staral sa o sedem detí svojho brata Karola, preto sa presťahoval do Modry. Keď sa nešťastne „postrelil“ na poľovačke, do poslednej chvíle sa o neho staral jeho priateľ Ján Kalinčiak. Zomrel v Modre.

Zdroj: wikipedia.org

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Štefan Zamkovský (1908 – 1961)

Štefan Zamkovský patril a hádam aj patrí k najlepším a najvýznamnejším levočským horolezcom.
Narodil sa v Levoči, kde sa vyučil za fotografa. Keďže mu učarili
Vysoké Tatry, remeslo dal bokom a stal sa nosičom. Väčšinou vynášal na Zbojnícku chatu vo Veľkej studenej doline a na Téryho chatu
v Malej studenej doline. Preto niet divu, že mu tieto doliny učarovali až
tak, že v roku 1936 dostal do nájmu Téryho chatu.

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Ján Baltazár Magin (1681 – 1735)

Ján Baltazát Magin bol jeden z popredných teológov slovenskej národnosti. Študoval teológiu v Pázmáneu a po vysvätení za kňaza pôsobil v Jarku, v Košeci, v Dubnici nad Váhom a u jezuitov
v Trenčíne. Magin bol právnicky a historicky vzdelaný znalec cirkevného a svetského práva, znalec dejín Trenčína, antickej vzdelanosti a literatúry.

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Pavol Dobšinský (1828 – 1885)

Bol evanjelickým kňazom, folklóristom a zberateľom
ľudovej slovesnosti. Za mlada pracoval u evanjelického
farára a etnografa Samuela Reussa, ktorý ho zaučil k zbieraniu a vydávaniu ľudovej slovesnosti.
Okrem toho pracoval ako redaktor v časopise Slovenské pohľady, ako profesor slovenského jazyka a literatúry, a nakoniec ako kňaz.
Bol ženatý dvakrát: s Paulínou Schmidtovou a s Adelou Medveckou-Čajakovou, vdovou po Jankovi Čajakovi a sestrou Terézie Vansovej. Jeho najznámejšie zbierky: Slovenské povesti a Prostonárodné
slovenké povesti.

Zdroj: wikipedia.org