Kategórie
Príroda a zdravie

O očkovaní inak…

Očkovanie alebo odborne vakcinácia je podanie očkovacej látky (vakcíny) do organizmu, aby si následne vytvoril ochranné protilátky proti antigénom obsiahnutým vo vakcíne. Tie potom majú chrániť pred infekciou vyvolanou patogénmi, ktoré by inak spôsobili ochorenie. Prvá doložená zmienka o očkovaní pochádza z 11. storočia, kedy v Číne nechávali deti vdychovať prach z chrást ľudí nakazených pravými kiahňami. Dnes očkovanie je vo všeobecnosti považované
za najúčinnejší prostriedok prevencie infekčných ochorení.
Vakcíny sa skladajú z účinných, pomocných a reziduálnych látok. Účinné látky tvoria imunogény, ich úlohou je vyburcovať imunitný systém k reakcii na vakcínu. Pomocné látky udržujú stabilné pH prostredie, chránia účinné látky. Väčšinou sa jedná o vo vode nerozpustné hlinité soli (oxid hlinitý), albumín, sacharidy, konzervanty
(ortutnaté soli), zahusťovadlá (škroby), fenolová červeň ako indikátor bakteriálnej kontaminácie. Reziduálne, zbytkové látky pochádzajú
zo samotnej výroby a môžu to byť vaječné alebo kvasinkové proteíny
a antibiotiká. V skutočnosti však nikto, ani výrobca, ani doktor a ani vy nevie, čo všetko sa vo vakcínach nachádza, pretože súčasná legislatíva nevyžaduje uvádzať obsah zbytkových látok z výroby, a tak sa ani neuvádza, a teda sa stáva, že často prekračujú bezpečnostné limity aj pre kojencov…
Povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých je vypracované v súlade s § 5 Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 544/2011 Z. z.
Len pre zaujímavosť uvedieme povinné očkovanie detí do jedného roka ich života:
2. – 3. mesiac (prvé dávky):
– záškrt
– tetanus
– čierny kašeľ
– vírusová hepatitída B
– invazívne hemofilové nákazy, detská obrna (DtaP-VHB -HIB-IPV)
– pneumokokové invazívne ochorenia (hexavakcína).
4. – 5. mesiac (druhé dávky):
– záškrt
– tetanus
– čierny kašeľ
– vírusová hepatitída B
– invazívne hemofilové nákazy, detská obrna (DTaP-VHB-HIB-IPV)
– pneumokokové invazívne ochorenia (hexavakcína).
10. – 11. mesiac (tretia dávka):
– záškrt
– tetanus
– čierny kašeľ
– vírusová hepatitída B
– invazívne hemofilové nákazy, detská obrna (DTaP-VHB-HIB-IPV)
– pneumokokové invazívne ochorenia (hexavakcína).
Spolu to je minimálne 33 očkovacích látok, s ktorými sa musí malé telíčko vysporiadať.

Teraz sa ale vráťme k obsahu vakcín… Ako pomocné látky sa používajú soli hliníka. Ak sa do vakcíny pridá hliník, imunitná odpoveď bude silnějšia aj pri nižšom počte baktérií a virov. Pred niekoľkými rokmi sa
vakcíny konzervovali ortuťou. Čo je dôležité vedieť, že po pridaní hliníka a ortuti do vakcín nikto nikdy netestoval ich toxicitu napriek tomu, že sa vyskytli prípady intoxikácie týmito látkami. Dobre zdokumentované fakty hovoria o tom, že hliník v tele spôsobuje vznik alergií, astmy, celkovo oslabuje imunitu tela. Na rozdiel od bežných liekov sa vakcíny netestujú!

Mudr. Ludmila Eleková, detská doktorka, opisuje vplyv hliníka
na vývoj malých detí: „Je až zarážajúca podobnosťmedzi reakciami detí na očkovanie a otravou hliníkom. Deti často po očkování prestávajú
na mesiace blabotať, prestanú sa usmievať a obmedzujú očný kontakt,
sú plačlivé alebo, naopak, apatické, zle spia, objavujú sa febrilné kŕče.
U väčšine detí môže vzniknúť až autizmus, dieťa prestane hovoriť, prestane sociálne interagovať a zmení sa typickým spôsobom pre túto chorobu. Podľa štúdií hliník zasahuje rovnaké oblasti mozku, ktoré sú poškodené pri autizme. Príznaky chronickej otravy hliníkom sú strata reči, strata kognitívnych schopností, demencia, kŕče a v najhoršom prípade i smrť.“ Také malé dieťa nemá ešte vyvinutú hematoencefalickú bariéru, ktorá chráni mozog. Tá sa tvorí od pol roka až po pubertu.

Výskyt autizmu za posledných dvadsať rokov epidemicky narastá a je nezmyselné tvrdiť, že je to spôsobené geneticky.
Vo Worldmercuryproject.org sa píše: „Vodítkom, prečo je tak veľa hliníka v mozgu, je množstvo vakcín pri povinnom detskom očkovaní. Čo všetko toto znamená pre dnešnú generáciu detí, ktoré do veku 18
mesiacov dostanú do tela 5.000 mikrogramov hliníka pri povinnom očkovaní, a to sa ešte nespomína ďalších 5.250 dodatočných mikrogramoch odporúčaného očkovania proti hepatitíde a zápalu mozgových blán?“ Štúdia potvrdujú i to, že keď zdvojnásobíte počet vakcín, zdvojnásobíte kojeneckú úmrtnosť. Očkovanie detí zabíja, čo je taktiež dokázané štúdiom.

Tak čo, zahrali by ste si dobrovoľne ruletu o život, budúcnosť a mozog vášho dieťaťa? Alebo to risknete?

Zdroj: lifenews.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *