Kategórie
Kultúra

Najstarší jazyk je náš – slovenský

V roku 1943 americký vedec a lingvista prof. J. Price považoval slovenský jazyk za kľúč ku všetkým slovanským jazykom, za unikum
na dorozumenie sa s ostatnými Slovanmi. (John D. Price, The Key to all Slavonic Languages, SHF, Columbia Univerzity, New York, Dec. 15. 1943, 9. s.). Túto myšlienku vyslovil profesor J. Price na varšavskom kongrese slavistov.
Vtedy poľská delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia prvého slovanského jazyka, ktorej určujúcim bodom má byť slovenčina. Všetky slovanské delegácie (okrem českej) odhlasovali poľský návrh:

Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné slovanské jazyky.

Zdroj: sme.domov.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *