Kategórie
Politika

Homo alba inutilem (človek biely zbytočný)

Príchodom nového školského roku sa ulice naplnia veselými a smejúcimi sa školákmi… Nevedomými svojej budúcnosti. Neznalými vlastných možností. Nikto nevidí nad nimi visieť Damoklov meč!
16. novembra v roku 1884 sa v Tokiu (Japonsko) v diplomatickej rodine von Coudenhove-Kalergi narodil syn Richard Nicolaus. Aké mal detstvo, je úplne nepodstatné. Dôležité je, čo tento rakúsky šľachtic
s japonskými predkami a s československým občianstvom, spisovateľ a politik, zakladateľ Pan-európskej únie (podobnej tej našej, Európskej) po sebe zanechal.
V škole sa o ňom neučí, média o ňom nepíšu, bežný človek ho nepozná. Nie však „tí hore“, elita. Tí si mädlia ruky, že ako to všetko dobre vymyslel a ako to všetko podľa neho zrealizujú. Hrdo sa k nemu hlásil i Tomáš Garrigue Masaryk a Eduard Beneš, i ostané hlavy nielen európskych štátov. Získal si podporu mocných a bohatých Židov, barón Louis Nathaniel von Rothschild, Max Warburg, či Bernard Baruch sa stali jeho priateľmi, ktorí štedro financovali jeho aktivity. Títo všetci ho pokladali za otca zakladateľa Európskej únie. Ako píše vo svojej knihe Pan-európa: „Hlavnou myšlienkou je zjednocovanie národov na základe ich slobodného rozhodnutia a hodnôt postavených na antických a kresťanských základoch“. Bezpochyby krásne myšlienky vyústili s podporou Alberta Einsteina, Thomasa Manna, Aristide Brianda, Otta von Habsburga či Konrada Adenauera do projektu založenia Paneurópskej únie, v ktorej by fungoval spoločný trh, voľný obchod, jednotná európska mena, mala by vlajku i hymnu (nahrhol Beethovenovu Ódu na radosť).
Kvôli 2. svetovej vojne bol celý projekt zastavený, ale po jej ukončení elita, vďaka podpore Winstona Churchilla a slobodomurárskej lóže
B´nai B´rith, obohatená o Hitlerove a Funkove plány, začala na ňom opätovne pracovať.
Kalergi vo svojej práci zašiel ešte ďalej a v knihe „Praktický idealizmus“ predstavil človeka budúcnosti, občana Spojených štátov európskych. „Človek budúcnosti bude zmiešanej krvi. Rôznosť národov bude nahradená budúcou euroázijsko-negroidnou rasou, veľmi podobnou starým Egypťanom“. „Krížením rás“, ako napísal, „vznikne druh „zvieracích podľudí“, ktorí vytvoria mnohoetnické stádo bez špecifických vlastností, ľahko ovládateľné elitami pri moci“. Týmto krížencom pripisoval vlastnosti ako krutosť, smilstvo, nestabilita.
Čo je zaujímavé na tomto pláne, Kalergi nekázal genocídu bielej rasy ako nástroj na získanie moci, ale predpokladal, že vytvorení „podľudia“ príjmu a budú tolerovať „vznešenú rasu“, elitu. Avšak, Kalergi v tomto pláne zmiešania rás činí jedinú výnimku: Židov.
A pokračuje ďalej: „Je potrebné zrušiť právo na sebaurčenie národov, eliminovať národy použitím etnických separatistických hnutí alebo masovej imigrácie. Musí sa odstrániť demokracia a zrušiť princíp rovnosti všetkých pred zákonom. Na ovládnutie más sa musí zabrániť kritike menším a musia byť chránené výnimočnými zákonmi. Cieľom týchto opatrení je úplne denaturovať národ a premeniť ho
na spoločnosť ľudí bez akejkoľvek etnickej, historickej a kultúrnej súdržnosti“.
Svet bielych, v porovnaním toho spred 50 rokov, sa úplne zmenil. Kalergiho tézy sa elite zaľúbili a robí všetko preto, aby sa do bodky naplnili. Niet sa čo čudovať, že zabezpečili, aby tento plán bol zahrnutý do oficiálnej politiky vlád jednotlivých štátov EÚ a i jej samotnej.
Pod zámienkou humanitárnej pomoci sa prijímajú milióny cudzorodých elementov z Afriky a Blízkeho Východu. Fakt, že Európa starne, zneužila i samotná OSN a z dôvodu likvidácie bielych ľudí neustále propaguje migráciu ako ich náhradu. Zaujímavé je, že i sami migranti to tvrdia: „Európa starne a chradne a potrebuje ľudsky posilniť, stratila svoju plodnosť, takže hľadá plodnosť v našich radoch. My jej tú plodnosť dáme! My s nimi vychováme deti, pretože my máme dobyť ich zeme!“ Odkiaľ majú také informácie?
Podľa správy OSN (01/2000) v roku 2025 bude Európa potrebovať 159 miliónov imigrantov. V záveroch iných štúdií pod názvom “Study on the feasibility of establishing a mechanism for the relocation of beneficiaries of international protection” sa uvádza, že na základe prepočtov Európa je schopná prijať 3,8 miliardy ľudí, z toho 38 miliónov maličké Slovensko. Podporujú zmiešané manželstvá, ktoré produkujú tisíce miešaných jednotlivcov, tzv. „Kalergiho deti“. K tejto hre elity sa pridal i mainstream. Neustále nás dezinformuje a presviedča, aby sme sa vzdali vlastného pôvodu, vlastných predkov, vlastnej kultúry, vlastnej identity. Ohlupuje nás ospevovaním multikulturalizmu a globalizácie. Zneužívajú zdravotníctvo, aby mrzačili a zabíjali naše deti, školstvo ohlupuje našu mládež, starostlivosť štátu
o starých ľudí je takmer nulová. Zneužívajú všetky oblasti spoločenského života na našu likvidáciu. Sme ponižovaní, zneucťovaní a zotročovaní nielen vlastnými vládami, ale i hordami prisťahovalcov. A tak stojíme pred premenou Európy v tretí svet, v ktorom nám rušia práva a pridávajú povinnosti. Dotláčajú nás k popreniu nášho vlastného pôvodu, k zabudnutiu vlastných etnických identít. Elita potrebuje otrokov.

Všetky tieto kroky napĺňajú princípy genocídy: čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb alebo jej ťažké duševné či telesné poškodenie s cieľom zničiť ju. Teraz je však rad na nás: postavíme sa tejto genocíde a ochránime si svoje rodiny, potomkov, svoju zem, alebo sme naozaj zadebnení a svojou nečinnosťou pridáme ruku k etnickej sebevražde.

Zdroj: Gerd Honsik: Sbohem, Evropo
identità.com
redgreenalliance.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *