Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Aurel Stodola (1859 – 1942)

Aurel Stodola sa narodil v Liptovskom Mikuláši. Študoval
na gymnázium v Lučenci a v Kežmarku, následne odišiel do Zürichu študovať polytechniku. Krátko pôsobil v Čechách ako konštruktér. Tu dostal pozvánku pôsobiť ako docent na Vysokej škole technickej
v Zürichu, ktorú prijal a tu sa stal i profesorom. V tejto škole dostal súhlas na prípravu laboratória, v ktorom skúmal fyzikálne procesy.

Kategórie
Dejiny

Starovekí Severní Sibírčania

Medzinárodný tím vedcov objavil dve detské mliečne zuby, ktoré patrili starovekým ľuďom, ktorí žili počas poslednej doby ľadovej
na severovýchode Sibíra. Výskumní pracovníci ich pripisovali predtým neznámej skupine ľudí, ktorých nazvali starovekými Severnými Sibírčanmi.

Kategórie
Dejiny Seriál o hradoch a zámkoch

Seriál o hradoch a zámkoch – 4. časť

Kláštor Báč

Ranobarokový kláštor Báč, okres Dunajská Streda, je zasvätený sv. Antonovi Paduánskemu. V minulosti v rokoch 1660 až 1674 františkáni po príchode do Báču obnovili starý kláštor a kostol, ktorý bol počas tureckej okupácie premenený na mohamedánsku mešitu, zriadili farnosť a vykonávali dušpastierske služby pre obyvateľov i prisťahovalcov. Objekt je v tvare U. Je prepojený s kostolom, kde sa nachádza obraz Panny Márie, ktorý patrí k slziacim obrazom. Dielo bolo vyhotovené v roku 1703 na základe iniciatívy mládenca
z Dobrohošťa ako ďakovný dar Panne Márii. V podzemí kláštora je pochovaný rod Apponyiovcov. Vďaka týmto skutočnostiam kláštor a jeho okolie patrí k pútnickym miestam, ktoré ročne navštívi niekoľko tisícok veriacich.

Zdroj: internet

Kategórie
Dejiny Seriál o hradoch a zámkoch

Seriál o hradoch a zámkoch – 3. časť

Kaštieľ Antol

Pôvodný názov bol hrad Svätý Anton, až od roku 1998 je premenovaný na kaštieľ Antol. Neskorobarokovo-klasicistický kaštieľ sa nachádza v obci Sv. Anton v okrese Banská Štiavnica. Prvé zmienky o hrade pochádzajú z 15. storočia, kedy ho vlastnili bratia Kazovci.
Po tureckých nájazdoch ho dostali z rodu Koháryovcov, ktorí ho prerobili. V súčasnosti slúži ako Lesnícke, drevárske a poľovnícke múzeum. Prevažná časť miestností, sál a chodieb si zachovala pôvodný interiér z obdobia baroka, rokoka a empíru. Významné sú nástenné maľby nad schodišťom a v kaplnke, pôvodný nábytok, zbierky rôznych umeleckých predmetov, obrazov a rytín, akých je na Slovensku málo. Takže, nech sa páči, treba si to ísť „omrknúť“…

Zdroj: internet

Kategórie
Dejiny Seriál o hradoch a zámkoch

Seriál o hradoch a zámkoch – 2. časť

Kaštieľ Adamovce

Kaštieľ Adamovce stojí v obci Adamovské Kochanovce – v Adamovciach, okres Trenčín. Je to barokový kaštieľ, ktorý bol postavený okolo polovice 18. storočia a v podstate sa ničím nelíši
od ostatných kaštieľov z toho obdobia. Prešiel celkovou rekonštrukciou, takže bude zachovalý aj pre ďalšie pokolenia. Je to dôležitá informácia, keďže v súčasnosti je v ňom umiestnený ústav sociálnej starostlivosti. Z toho dôvodu by bolo vhodné si ísť kaštieľ obzrieť, aby sme vedeli, do čoho pôjdeme…
Zdroj: internet

Kategórie
Dejiny

Jamová kultúra

Jamová kultúra bola kultúrou zo začiatka doby bronzovej, počas 31. storočia pred n. l. Ľudia Jamovej kultúry pravdepodobne vznikli zmiešaním dvoch rozdielnych populácií, z východoeurópskych lovcov a zbieračov, ktorí pochádzali zo sibírskej kultúry Maľťa-Bureť a
z blízkovýchodných lovcov a zbieračov z oblasti Kavkazu. Typickým znakom Jamovej kultúry je pochovávanie svojich mŕtvych do jamových hrobov na chrbát s pokrčenými nohami. Posypali ich okrom a nad nimi navŕšili kurgan (mohylu).

Kategórie
Dejiny Seriál o hradoch a zámkoch

Seriál o hradoch a zámkoch – 1. časť

Hrad Blh.

Blh je zrúcanina hradu, ktorý sa nachádza v obci Veľký Blh, okres
Rimavská Sobota. V minulosti sa volal hrad Balog po rode
Balogovcov, ktorí v ňom vládli v 13. storočí. Neskôr ho ovládajú
husiti, od husitov ho dobyl Štefan Rozgoň a od roku 1481 do roku
1646 bol majetkom Sečovcov. Definitívne bol spustošený po potlačení rákociovského povstania začiatkom 18. storočia. V súčasnosti sa zachovali len väčšie zvyšky hradu a zvyšky hradnej architektúry takmer bez stopy prekrýva les. Stojí v nadmorskej výške 531 m v lokalite Čierna obora.

Zdroj: internet

Kategórie
Dejiny

Podunajská civilizácia

V roku 1961 v Transylvánii pri meste Tartaria v Rumunsku archológovia objavili tri hlinené tabuľky pokryté piktografickým písmom, 26 terakotových figúr a náramok z mušlí. Tieto nálezy boli datované do obdobia 4. tisícročia pred naším letopočtom. Čo je však
dôležitejšie, tieto tabuľky sa ukázali staršie ako sumerské písmo
v Mezopotámii.

Kategórie
Dejiny

Nebeský Disk z Nebry

Dňa 4. júla 1999 Henry Westphal a Mario Renner našli na 252 metrov
vysokom vrchu Mittelberg neďaleko mestečka Nebra v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko predmet, ktorý sa ukázal byť jedným
z najvzácnejších archeologických nálezov ostatnej doby – Nebeský Disk z Nebry.

Kategórie
Dejiny

Volútova kultúra alebo Kultúra lineárnej keramiky

Volútova kultúra alebo Kultúra lineárnej keramiky bola najvýznamnejšou kultúrou neolitu. Datuje sa približne do obdobia 5700 p.n.l. – 5000 p.n.l. Vyskytovala na západnom Slovensku, neskôr i na strednom Slovensku a na Spiši. Nositelia tejto kultúry boli vôbec  prvými roľníkmi. Poľnohospodárstvo bolo postavené na chove domácich zvierat a na pestovaní úžitkových plodín. Vytvárali prvé polia a pastviny. V tomto období roľníci kvôli získaniu polí odlesnili rozsiahle územia juhozápadného Slovenska až tak, že dodnes tam nie je les, ale sa tu vytvorila černozem. Pestovali hlavne jačmeň, proso, šošovicu a hrach. Dobytkárstvo stálo na chove domestikovaného tura, ošípanej a drobných prežúvavcov.