Kategórie
Kultúra

Slovieni a brady a vlasy.

Brada a vlasy pre mužov – Slovanov bola symbolom zrelosti, mužskosti a nezávislosti. Neboli iba vlastníctvom človeka, ale aj symbolickým potvrdením príslušnosti k Božiemu Rodu. To znamená, že ten, kto nosil bradu a dlhé vlasy, bol potomkom pradávnych Nebeských Bohov. Preto sa u Slovanov a Árijcov zachovalo prikázanie: „Bohovia naši sú podstatou otcov našich, a my sme ich deti a budeme hodní Slávy Bohov našich, a urobíme veľa skutkov dobrých na slávu rodov našich trikrát viac ako je chlpov v bradách a vlasov na hlavách našich“.
Brada.
Poškodzovanie brád mužov alebo ich násilné odrezanie sa
v starobylých časoch považovalo za závažný zločin proti svojmu starodávnemu Rodu Veľkej Rasy a za urážku Nebeských Bohov, ktorí ochraňujú tento rod. Urážanie Nebeských Bohov sa nikomu neodpúšťalo, a preto v minulosti bolo pomerne veľa vojakov, ktorí ich chránili. Dokonca podpálená brada posla sa v minulosti považovala
za vyhlásenie začiatku vojny.

Muži v dávnych časoch si chránili brady ako oko v hlave a veľmi tvrdo bojovali s protivníkmi, niekedy až na smrť, pretože bolo lepšie prijať smrť v boji s nepriateľom, ako zahanbiť svoj rod a svojich Nebeských Bohov. V tých časoch dospelých bez brady nazývali zženštilými mužmi, neuzatvárali s nimi vojenské a iné zmluvy, pretože sa verilo, že takýto muži vedú ženský spôsob života (v terajšom jazyku sú to ľudia opačnej sexuálnej orientácie). Potvrdzujú to rôzne historické zdroje, v ktorých sa uvádza, že pred reformou Petra Veľkého, ktorý vyhlásil známe „holiť si brady a nosiť nemecké šaty“, bez brád boli jedine Európania netradičnou sexuálnou orientáciou, ktorí obklopovali Petra 1.

Ľudia sa však nestarali len o bradu, ale aj o všetky vlasy na hlave a chlpy na tele, pretože vedeli, že skrze ne dostávajú všetky životné sily
od svojich Bohov, Prírody a Predkov. Aby naši Predkovia zachovali životné zdroje rodu, museli bojovať nie na život, ale na smrť a prijať ďalšie smrteľné muky. Preto, keď sa objavili Výnosy imperátora – uzurpátora Petra 1 „holiť si brady a nosiť nemecké šaty“ a tiež
o zrieknutí sa tradícií svojich pradávnych Bohov a Otcov a o prisahaní vernosti imperátorovi – uzurpátorovi, proti násilnému odstrihnutiu brady a zrieknutiu sa našich Rodových tradícií a Viery, sa naši Predkovia v celej Sibíri a v Bielovodii vzbúrili. Žiaľ, tieto vzbury boli následne vojskami potlačené. Osobitne kruté bolo potlačenie povstania v meste Tara, tzv. Tarský Bunt, z leta 7230 (1722). Povstalcov a neposlušných ľudí obesili, štvrtili, lámali na kolese, pálili na hranici alebo napichávali na koly. Popravení boli nielen Pravoslávni Staroverci-Inglingovia, ale aj spravodliví kresťania, ktorí ich podporovali, Staroobradníci – Rozkolníci.

Vlasy.
Ako prvý v Európe strihanie  vlasov zorganizoval rímsky cisár Nero,
v ruských krajinách sa strihanie vlasov začalo praktizovať až
s príchodom kresťanstva. Nikto teraz nevie vysvetliť, prečo a
kvôli čomu strihali stúpencov svojho učenia a svojich kňazov, kazateľov, keď aj ich Biblia píše o Samsonovi, ktorý si tiež nikdy nestrihal vlasy, a preto bol silný a neporaziteľný, pokiaľ  mu neostrihali vlasy (Kniha  Sudcov, kapitola 17, verš 17-19).

Všetko, čo sa vyššie popísalo, svedčí o obrovskom význame, aký mali vlasy u Slovanov. Považovali ich nielen za súčasť krásy, ale aj
za najdôležitejší prírodný zdroj vitality. O vlasoch tvrdili, že sú ako duchovné antény, ktoré prijímajú jemnú energiu z vesmíru, vibrácie
z celého sveta, ktorý ich obklopoval. Z toho teda je zrejmé, že Slovania a Árijci so svojimi vlasmi zaobchádzali s rešpektom, lebo vedeli, že všetko, čo človeku darovali Nebeskí Bohovia a Matka Príroda, bolo a je nevyhnutné pre jeho harmonickú existenciu v javnom Svete. Symbolizovali množstvo svetlých Prírodných a Božských síl, ktoré pomáhajú človeku v živote, a taktiež znamenali  blahobyt v prastarom Rode, hojnosť a šťastie v rodine.
Vlasy obrazne porovnávali s vysiatym poľom pšenice: rovnako ako klasy pšenice absorbujú všetky šťavy a životodarnú silu Matky Syrovej Zeme a čisté svetlo Jarila – Slnka a chránia ich, tak aj ľudské vlasy prijímajú a uchovávajú životodarnú silu od Nebeských Bohov,
od Pozemských Rodičov a Predkov rodu, od Matky – Prírody,
z kozmického žiarenia Jarila-Slnka a Nebeských Hviezd.
Chránili si ich, lebo tak chránili seba, svoju silu a svoju rodinu. Preto sa naši Predkovia o ne starali, nikdy si ich nestrihali, lebo čím ich človek mal dlhšie, tým bol silnejší. Udržiavali ich v čistote, pretože ak má človek čisté vlasy, potom aj jeho myšlienky sú čisté. Odráža sa to dokonca aj v prikázaní Boha Svaroga: „Nestrihajte svoje svetlé vlasy, ani iné chlpy, ba ani šediny, pretože Božiu Múdrosť nepochopíte a svoje zdravie stratíte.“

Od pradávna sa verilo, že strihaním vlasov sa môže človek okradnúť
o silu a zdravie, preto si nechávali svoje vlasy dlho rásť, celý život. Málokedy si ich strihali, pretože sa nechceli zbavovať svojej sily a aj svojho potenciálu. Deťom  mladších ako 12 rokov sa nestrihali ani len končeky vlasov, aby sa neodstrihol ich um, ktorým chápu život, Zákony Roda a Vesmíru, aby sa nepripravili o životnú silu, ktorú im dáva Príroda, a Ochranné sily, dané  Bohmi – Ochrancami a Rodičmi.
Konce vlasov mladým ľuďom starších ako 16 rokov sa strihali jedine iba v dňoch nového mesiaca v dĺžke najviac 1 cm, a to len preto, aby vlasy rástli rýchlejšie.

Česanie vlasov brali ako magický rituál, počas ktorého sa dalo dotknúť kozmických prúdov a cítiť v pravom slova zmysle toky životnej sily, padajúcich z Nebies. Malým deťom vlasy česali Rodičia, neskôr sa česali sami. Svoje vlasy zverili do rúk iba tým, ktorých dobre poznali a ktorých ľúbili. Tkanie vrkôčikov, viazanie uzlov vo vlasoch, vytváranie drdolov, to sú všetko ochranné opatrenia. Uzly a drdole rozbíjajú zlé kúzla a chránia hlavu pred zlým vplyvom. Je potrebné dodať, že odstrihnuté vlasy alebo ktoré vypadli pri česaní, by sa nemali hádzať
na podlahu alebo na zem, lebo by sa mohli zbaviť vitality, ktorú im dáva Matka Príroda, Nebeskí Bohovia a Veľkí Predkovia Rodov našich. Veľmi pozorne a starostlivo ich likvidovali, pálili či hodili do rieky, zakopali pod prah svojho domu alebo zahrabávali pod ovocné stromy či pod duby, aby vlasy dobre rástli a boli silné ako strom. Jednoducho, ako sa hovorí, iný kraj, iný mrav, ale najdôležitejšie bolo, aby boli vynesené z domu na tajné, neznáme miesto.

 

 

Zdroj:
ruspravda.info
slovanskakosile.cz
koloroda.ru/volosyi-u-slavjan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *