Kategórie
Politika

Bližší americký kabát ako slovenská košeľa

Rusko leží v žalúdku USA celé desaťročia. Proti nemu huckajú celý svet. Všetkých presviedčajú, že Rusko je najväčší nepriateľ, agresor a je priam nevyhnutné ozbrojiť sa po zuby. Kvôli polohe Slovenska voči Rusku to tvrdia aj nám. Záujem USA získať nás na svoju stranu je vehementný. Priateľské návštevy, listy, pozvánky… Ale im sa nejedná o ušľachtilé zámery. Ich zámerom nie je vyzbrojiť nás. Oni chcú, aby sme im dovolili vybudovať si u nás svoje vojenské sklady, nad ktorými my, ako Slovensko, nebudeme mať žiadnu kontrolu.

Američania opäť dali facku mieru: porušili Zmluvu medzi USA a Ruskom o likvidácii rakiet krátkeho a stredného doletu (INF) a potichu zmenili odpaľovacie zariadenia Aegis Ashore v Poľsku a Rumunsku
z obrannej pozície na útočné. Aj keď jej generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyhlásil, že aliancia  nemá v úmysle presunúť
do Európy nové pozemné jadrové rakety, dá sa tomu veriť? Dňa 26.3.2003 sa Slovensko stalo súčasťou NATO, preto nie sme povinní robiť zmluvy s jednotlivými členmi aliancie. Tak prečo také obštrukcie ohľadne zmluvy s USA o tzv. „vojenskej ochrane“? Odpoveď je jednoduchá…

V kuloároch sa šušká o rozpade NATO. A ak by sa tak predsa len stalo, zmluva s Američanmi by trvala aj potom! Dá sa teda predpokladať, že sa jedná o dobre premyslenú a už roky dopredu naplánovanú stratégiu nekontrolovaného voľného pobytu a presúvaní amerického vojska
na našom území. Potvrdzuje to i dokument pod názvom Poking the bear: US Air Force builds in Russia’s backyard (Podpichovanie medveďa: Americká Air Force stavia na ruskom nádvorí), kde sa o.i. uvádza: „Požiadavkou na rok 2019 bude vybudovanie muničného skladu na leteckej základni v Malackách na Slovensku, kde finančné prostriedky z roku 2018 rozšíria taktickú parkovaciu plochu stíhacích lietadiel na umiestnenie A-10 a F-15 a upravia pristávacie dráhy
na letiskách Sliač a Kuchyňa tak, aby tam mohli pristávať obrie americké Herkulesy”. Chystá sa teda povestné „o nás, bez nás”.
Viesť rokovania s USA o tejto „vazalskej“ zmluvy bolo v tichosti poverené ministerstvo zahraničných vecí na čele s Lajčákom, ktoré
do dnešných dní nie je ochotné zverejniť oficiálny text. Dokument,
o ktorom sa dlho špekulovalo a dokonca tvrdilo, že neexistuje, nakoniec na verejnosť prenikol, a tam uvedené informácie nás oprávňujú na rozhorčenie a jej jednoznačné odmietnutie. Napriek tomu ministerstvo zatĺka aj takýmto vyjadrením: „Ako sme už slovenskú verejnosť informovali, SR nerokuje s USA o trvalej prítomnosti amerických vojakov na našom území. Všetky informácie, ktoré na túto tému odzneli v mediálnom priestore a ktoré tvrdia opak, sú klamstvo a účelové špekulácie.  Aktuálne rokovania medzi slovenskou a americkou stranou riešia úplne iné technické atribúty, než je rozmiestnenie amerických základní na našom území, pričom v rámci medzinárodne zaužívaných štandardov sa obsah dohody ako takej zverejňuje až po zhode oboch strán
na všetkých detailoch. Chceme každopádne ubezpečiť slovenskú verejnosť, že v zmysle Ústavy SR to sú výlučne slovenské orgány, kto rozhoduje a bude rozhodovať o tom, akým spôsobom si ako suverénny štát budeme zabezpečovať obranyschopnosť Slovenska.

Čo sa teda v dokumente uvádza? (No, máme sa na čo tešiť.)

Ako bolo spomenuté, americká armáda má byť rozmiestnená
na leteckej základni Sliač a Malacky. My sa zaväzujeme, že prenajmeme ozbrojeným silám USA obidve letecké základne na dobu 10 rokov
s tým, že počas tejto doby možno zmluvu automaticky predĺžiť alebo vypovedať. V zmluve sa definujú a ukotvujú podmienky a princípy umiestnenia nielen amerických vojakov, ale aj ich rodín a rodinných príslušníkov (výstavba ubytovacích zariadení pre nich bude predmetom iných zmlúv a bohvie pre koho veľký biznis). Uvádza sa, že Američanom poskytneme celkom dva druhy objektov a pozemkov: jeden druh bude užívaný spoločne s našou armádou, ale ten druhý bude slúžiť len pre americkú armádu ako sklad amerických rakiet
s plochou dráhou letu, prípadne jadrových zbraní. Tam náš prístup bude zakázaný! Čo však je potrebné upozorniť, že tu chýba tzv. „jadrová poistka“ (akú majú napr. Turci), v ktorej by malo byť uvedené, že americkej armáde sa udelí súhlas s uskladnením jadrových zbraní
na našom území jedine so súhlasom slovenskej vlády!
V tejto časti zmluvy sa ďalej uvádza, že náklady na opravy a novú výstavbu objektov bude financovať americká strana, my však urýchlime a uľahčíme vydávanie pozemkových a stavebných povolení pre ich potreby.
Podmienkou americkej strany je kontrola skladov a uskladneného materiálu, ktorá by mala byť jedine a výhradne v ich kompetencii. Ďalej chcú, aby ich armáda mala mať povolený prístup ku všetkým druhom dopravy materiálu a zbraní: po cestách, riekach, po železniciach a aj letecky. Po prípadnom ukončení tejto zmluvy budovy a infraštruktúra základní Američanom zostanú im k dispozícii natrvalo! Američania tomu hovoria Permanent Strategic Access (PSA) a jedná sa o nástroj, ktorým USA obchádza medzinárodné právo a vojenské medzinárodné zmluvy o registráciach vojenských základní. Dosiahne sa to, že nebudeme môcť vetovať premiestnenie rôznych amerických jednotiek zo zahraničia na naše územie.
Okrem toho nebudeme mať právo na kontrasignáciu amerických rozkazov na prevelenie akejkoľvek jednotky (pechotnej či raketovej)
zo zahraničia na naše územie. Americká armáda bude mať tak právo preveľovať kohokoľvek a slovenská vláda nebude môcť tomu zabrániť. Naviac, vojaci a ich rodinní príslušníci nebudú podliehať vízam a pobytovej registrácii. Americký vojak a jeho rodina nebudú môcť byť u nás súdení, pokiaľ k tomu nedá svoj súhlas (je to klasická poistka americkej armády, známa zo základní v Japonsku, kde ak by americký vojak zastrelil Japonca alebo znásilní Japonku, je okamžite prevelený z Japonska na inú základnu vo svete, a tým je kauza ukončená, lebo japonské orgány nemôžu vojaka súdiť v jeho neprítomnosti, ppkiaľ im k tomu nedá súhlas).  Ministra Lajčáka asi nezaujíma možnosť vzniku mnohých situácií, kedy americké jednotky vyvolajú vojenské provokácie bez toho, aby sa nám za to zodpovedali. Pri prípadnej odvete sa jednoducho „flexibilne” premiestnia, a tým sa celá záležitosť skončí.
V zmluve sa má ukotviť, že americkí vojaci a americká armáda budú oslobodení od platieb DPH za tovar, materiál a služby nakupované
u nás a poskytnuté napr. našimi stavebnými developermi, dodávateľmi stavebných materiálov, palív a rôznych služieb pre vojakov (mobilné služby, a pod.). Okrem DPH americkí vojaci nebudú platiť žiadne poplatky, pokuty, príp. iné platby súvisiace s povinnými platbami, ktoré ináč každý z nás musí platiť. Navyše, americká armáda si môže
na našom území otvoriť obchody a rekreačné zariadenia, určené
pre amerických vojakov, kde budú môcť nakupovať za doláre a prevádzka týchto zariadení bude pod jurisdikciou amerického práva.

Lajčák s PompeomJe teda úplne jasné, že Lajčák tajným rokovaním s USA pochováva suverenitu SR. Pravdepodobne vláda sa zľakla možných dôsledkov takejto „spolupráce“ s americkou armádou, pretože ju začali odmietať napriek tomu, že Američania nám ponúkli možnosť čerpať peniaze
vo výške 108 miliónov dolárov z  programu Európska iniciatíva odstrašenia (European Deterrence Initiative – EDI), ktorý inicioval ešte Barack Obama. Ako sa vyjadril Danko: „Nedovolíme, aby akýmkoľvek spôsobom boli púšťané také investície alebo vojská na územie Slovenska.“ Aj minister obrany Peter Gajdoš oznámil americkému veľvyslancovi Adamovi Sterlingovi, že si neželá, aby
na slovenské letiská jazdili americké expertné tímy na obhliadky.

Ale ruku na srdce, dá sa vôbec našim politikom veriť?

Zdroj: livejournal.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *