Kategórie
Kultúra

Milan Rúfus – Modlitba za Slovensko

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Matej Bel (1684 – 1749)

Matej Bel bol slovenský polyhistor, encyklopedista, pedagóg, evanjelický kazateľ, priekopník slovenského osvietenstva, jeden
z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, zakladateľ modernej vlastivedy, uvedomelý Slovák a Slovan.

Kategórie
Kultúra

Krst očami pohanov

Kresťanstvo vzniklo vo východorímskej provincii Judea. Prvým šíriteľom bol Peter a Pavol, ktorí boli Židmi. Pavol v Liste Rimanom 11 píše: „Izrael je koreňom… a koreňmi sú Židia.“ Aj v Novom zákone je obraz toho, že na začiatku je Izrael a ostatné národy sú privedené k nemu.

Kategórie
Príroda a zdravie

Chov hovädzieho dobytka ako ekologický problém?

„Zoznámte sa s najväčším svetovým ničiteľom životného prostredia. Nie je to auto, lietadlo a dokonca ani George Bush. Je to krava.“ Týmito slovami v decembri 2006 komentoval závery správy OSN britský Independent.

Kategórie
Ekonomika

Bezdomovci okolo nás

„Spoločnosť je taká silná, ako je silný jej najslabší člen.“

Poprechádzať sa po meste len tak bez toho, aby sme nenatrafili
na bezdomovca, je už takmer nemožné. Nájdeme ich všade. Na ulici,
v obchodných domoch, na železničných či autobusových staniciach, v parkoch. Sú naobliekaní, špinaví, v rukách igelitky, v ktorých si nesú svoje domovy. Na tvárach im visí beznádej, vulgárnosť, pohŕdanie, strach. Kto sú to a kde sa tu vzali?

Kategórie
Politika

Vítajte v tejto krajine!

Každý z nás sa stretol s pojmom „kriminálnik“. Ako sa píše
vo www.slovník.sk, „kriminálnik je zločinec, ktorý sa ťažko previňuje proti právnemu poriadku. Je to lotor, gauner, lump, pekelník, zlosyn, hrdlorez, gangster, vyvrheľ, zlodej“. Kriminálnik vám ukradne peňaženku, telefón, auto, vykradne vám byt, prepadne banku, ba vás môže prepadnúť, dokonca i zabiť. Keďže všetci máme s kriminálnikmi nejakú skúsenosť, vieme, že títo lotri dávajú prednosť osobnému zisku pred právami iných, nehľadiac na zákony.

Kategórie
Kultúra

Radovan Masár – KRUH

Skazené je písmo Hlaholiky,
Oslávme, bratia, tiene Cyriliky.
Zmizli nám Bukvice, stratili Runy,
zhrbení pohania hľadajú koruny.

Vytrhané sú korene Svätoháju,
Bolestnú pieseň nám víly hrajú.
Perún a Veles spia na dne močiaru.
Kto by to povedal, že nad nami vyhrajú.

Spálené knihy, rozbité sochy,
pocit nechceného decka od macochy.
Dŕžava vymizla, z Istiny je dlh,
Ak nezistíme Pravdu, uzvrie sa Kruh.

Kategórie
Dejiny Slovienski velikáni

Slovienski velikáni – Jozef Gabčík (1912 – 1942)

Generálmajor Jozef Gabčík bol slovenský vojak exilovej československej armády, ktorá mala za úlohu zabiť zastupujúceho ríšskeho protektora Reiharda Heydricha.
Narodil sa v obci Stránske, neďaleko Rajeckých Teplíc, ako najmladší zo štyroch súrodencov. Ako 20-ročný vstupuje na do armády ako člen 14. pluku v Košiciach. Krátko potom absolvuje poddôstojnícku školu
v Prešove. Avšak na svoju žiadosť armádu opustil a pracoval v žilinskej továrni na výrobu bojového plynu yperit, neskôr prestúpil do obce Skalka pri Trenčíne.

Kategórie
Kultúra

Sobáše pohanských Slovanov

Prvé zmienky o pohanskych sobášoch u východných Slovanov sa nachádzajú v starobylých ruských letopisoch. Podľa svedectva Nestora, autora „Povesti dávnych liet“, najstaršej historickej ruskej pamiatke (začiatok 12. storočia), ktorá sa do dnešných dní zachovala, prvotnou formou uzavretia manželstva u starobylých východných Slovanov
do prijatia kresťanského náboženstva bol únos nevesty. Využívanie tejto formy v starobylej ruskej spoločnosti v pohanskom období nebolo náhodné. Obrad únosu naviac zodpovedá názoru a predstavám o primitívnom mužovi, ktorý chce nejakým pôsobom získať akékoľvek cennosti vrátane ženy. Takýmto zmocnením nevesta spolu s predmetmi domácej výbavy prešla do úplného a bezpodielovaho vlastníctva svojho nového majiteľa, manžela. Avšak! Vyjadrenie kronikára: „Zhromaždia sa na pľaci, aby sa plesalo a divoko spievalo…“, poukazuje na religiózne pohanské slávnosti, ale slová: „Nepriviň ženu k sebe, kto je s ňou posvätený“ naznačujú, že únos nevesty sa uskutočnil s jej súhlasom, a preto nemohol mať povahu skutočného násilia.

Kategórie
Politika

Čo s reťazou so slabými článkami?

70-ročná Mária z obce Praha (Lučenec) väčšinu života pracovala v Čechách a posledných 11 rokov na Slovensku. „Robila som
v poľnohospodárstve, v kravíne, a neskôr pomocnú kuchárku.
Za celoživotnú drinu mám dôchodok 250 eur. Keď zaplatím
za bývanie, elektriku, vodu a stravu, neostane mi takmer nič. A to si nekupujem žiadne lieky, radšej ich kúpim mojej chorej dcére! Neželám si už nič, len v zdraví dožiť. Žiadne iné sny už nemám,“ a ukazuje peňaženku, v ktorej má posledných 15 eur…