Kategórie
Nezaradené

5. časť – Posolstvo Svetlých Síl

Proces kolonizácie Midgard-Zeme (našej planéty) Svetlými Silami sa dial obvyklým spôsobom. Hľa, ako opísal N. Levašov mierové obdobie v živote kolonistov v 1. kapitole druhého dielu svojej pozoruhodnej knihy  „Rusko v krivom zrkadle„:

„…Kolónie Bielej rasy existovali na kontinente Hyperborea takmer pol milióna rokov. V tom čase na tomto  severnom kontinente bolo veľmi mierne a teplé podnebie, mestá, postavené osadníkmi, boli nádherné a grandiózne.

Na zvyšných ostrovoch Severného ľadového oceána sa dokonca aj teraz nachádzajú gigantické kamenné bloky budov a fragmenty neuveriteľne veľkých stĺpov. Možno sa dá predstaviť, čo leží na dne Severného ľadového oceánu. Ale v túto chvíľu chladné vody oceánu naďalej udržiavajú tajomstvo Da’Arie. Dá sa len predpokladať, že úroveň rozvoja kolónie Bielej Rasy bola veľmi vysoká, keď potomkovia prisťahovalcov na Midgard-Zemi boli schopní vytvoriť také gigantické stavby, ktoré boli nájdené na reliéfnej mape Západnej Sibíri. Dokonca i samotná mapa bola vytvorená technológiou, ktorá je doteraz modernej civilizácii neznáma, a na základe údajov, ktoré možno získať len
z vesmíru… „
Mnohé z toho, čo napísali a robili naši ďalekí predkovia, je pre nás ťažko pochopiteľné. To nie pre to, žeby sme tomu „nedokázali čeliť tvárou v tvár“, alebo, žeby sme mali hlavu „prišitú“ na zlom mieste.
Nie!
Jednoducho povedané, veľa toho nevieme, a to, čo ešte nepoznáme, pochopiť nedokážeme! Najprv je potrebné sa naučiť to, čo chceme pochopiť, a až potom sa môžeme naučiť tomu  porozumieť. Ďalší spôsob, ako chápať, neexistuje. Pravda, môžete veriť niečomu alebo niekomu bez vedomia a pochopenia toho, čo si myslíte. Na takejto slepej viere sú založené všetky náboženstvá. No
pre rozumného človeka to môže byť iba počiatočné, dočasné opatrenie pre orientáciu v mori klamstiev, ktoré zaplnili našu planétu. No a potom všetko sa naučiť a pokúsiť sa pochopiť uznané! Taký je spôsob učenia sa u Homo Sapiens Sapiens, u Človeka rozumného…

S ohľadom na vyššie uvedené sa nám spočiatku budú veľmi ťažko chápať dôvody, pre ktoré sa Svetelné Sily dali na taký bezprecedentný experiment. Je unikátny nielen svojim dizajnom, ale aj v dobe trvania a rozsahu, a taktiež vo význame jeho výsledkov pre obyvateľov všetkých vesmírov nášho „Lístkového koláča“ (o „Lístkovom koláči“ viď kap. 32 v 1. knihe N. Levašova „Zrkadlo mojej duše“). Ide o to, že Svetlé a Temné sily majú úplne odlišné princípy, na ktorých možno stavať vlastný život a všetko ostatné, čo je s ním spojené. Preto Svetlí nikdy nebudú môcť poraziť Temných, ak budú konať proti nim tými istými metódami, alebo, ako je tomu teraz módne hovoriť, „hrať podľa ich pravidiel.“
Je to ľahké pochopiť na jednoduchom príklade: ak dobrý človek, ktorý je nespravodlivo obvinený, začne klamať, kradnúť a zabíjať nejakých nevinných ľudí alebo aj tých, ktorí ho obvinili, tj., že začne postupovať rovnakým spôsobom ako jeho žalobcovia, tak sa úplne nevedomky stáva rovnakým, ako sú oni. Takže, on, blčiaci spravodlivým hnevom, sa prerodí v osobu, s ktorou začal bojovať! Prerodil sa preto, lebo začal konať rovnakým spôsobom ako jeho nepriateľ, to značí, že začal „hrať podľa ich pravidiel.“ Temní dobre študovali tieto osobitosti a už dlho sa snažia nás presvedčiť, že okrem „ich pravidiel“ v živote zdanlivo nič viac neexistuje! V skutočnosti to tak ani zďaleka nie je, a ak my o tom nič nevieme, to neznamená, že to tak v skutočnosti nie je.
Biť sa s Temnými Silami a riešiť ich záležitosti je, samozrejme, nevyhnutné, ale je to potrebné robiť nie tak, ako by oni chceli, ako nám to hovoria všetky média od ranného detstva do staroby. Vždy nám hovorili a ukazovali, že pozitívni hrdinovia dlho tolerujú nespravodlivosť. Ale keď „pohár trpezlivosti“ pretečie, prepukne divoká zlosť, a potom „dobrí“ začnú zabíjať každého presne rovnakými metódami ako „zlí“, ba častokrát surovejšie. A toto je podstatou súčasného veľkému podvodu „Temných“. Keď „dobrý“ začne fungovať presne tak, ako „zlý“, rozdiel
medzi týmito dvoma zmizne a „dobrý“ sa jednoducho stane „zlým“!
Nezáleží na tom, prečo robí to, čo robí! Dôležité je samo konanie, a nie príčina tohto konania.
Prečo je to tak dôležité? Vyčerpávajúcu odpoveď na túto otázku dal akademik N.V. Levašov v 2. zväzku  svojej knihy „Podstata a myseľ“
v kapitole „Povaha karmy a anatómia hriechu„:
„Naši dávni predkovia, ktorí boli neporovnateľne na vyššej úrovni rozvoja ako sme my teraz, boli si vedomí týchto a mnohých ďalších spletitostí evolučného vývoja. Práve preto sa rozhodli vykonať experiment, ktorý, podľa ich plánu, by mohol umožniť osobe dosiahnuť úroveň Stvoriteľa, teda takú úroveň rozvoja, v ktorom je možné realizovať priamy vplyv na matériu a priestor v merítku planét, slnečných sústav, galaxií, vesmírov, atď. Toto by mohlo a malo by dať do rúk Svetlým Silám nové možnosti, ktoré by sa nedali ukradnúť alebo kopírovať, ako celý technický vývoj, ktorý skôr či neskôr sa ocitol u „Temných“ a tí ho obrátili proti svojim tvorcom…“

A tak v boji pokračujeme…

Zdroj: peshera.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *