Kategórie
Nezaradené

3. časť – Veľký plán

Náš vesmír je obrovský, rôznorodý a veľmi rozmanitý. V ňom existujú oblasti, ktorých kvalitatívne charakteristiky prispievajú, povedzme,
k evolučnému vývoju nášho druhu za racionálne bytosti, pre stručnosť ich budeme volať ľuďmi, postupne ako zrejú a sebazdokonaľujú sa, získavajú vedomosti a schopnosti ovplyvňovať stále viac a viac dôležité, a vo veľkom meradle udalosti okolitej spoločnosti a priestoru. Takéto významné a tvorivé úspechy oprávnene nazývame Tvorenie a takých ľudí  Tvorcami, Bielymi hierarchiami alebo Svetelnými Silami

V iných častiach vesmíru prevládajú iné kvalitatívne parametre, ktoré nedovoľujú tamojším ľuďom vyvíjať sa rovnakým spôsobom ako my, alebo dovoľujú, ale nie tak na vysokej úrovni ako v prípade Svetlých síl. Oni sú tiež inteligentné bytosti, ale veľmi odlišné. Vzhľadom k tomu, že nie sú schopní tvoriť, osvojili si, vo väčšej alebo menšej miere, techniky využitia výsledkov cudzej práce, tj, naučili sa parazitovať
na iných národoch alebo dokonca na civilizáciách. Pre nich je to normálne, a takých nazývame civilizáciami Temných Síl.

Je úplne prirodzené, že Svetlé Sily namietajú proti tomu, aby Temné Sily na nich parazitovali. Ale Temní inak žiť nevedia. Ukazujú sa neprekonateľné rozpory. V dôsledku týchto protirečení medzi nimi vznikajú vojny – skutočné Hviezdne Vojny.

Tieto Hviezdne Vojny, ktoré v našom vesmíre prebiehajú neprerušene mnohé milióny rokov, sa vôbec nepodobajú na hollywoodske trháky,
v ktorých hlavné postavy súťažia v hlúposti a krvilačnosti. Tieto Hviezdne Vojny sú nekompromisné vo svojej podstate, a vždy budú pokračovať až do samého konca. V tomto prípade slovo „koniec“ myslíme zničenie celého Veľkého Vesmíru, ktorý sa už konal dvakrát. Temné Sily sa dobre naučili požičiavať a kopírovať prakticky akýkoľvek technologický pokrok Svetlej civilizácie, začali používať svoje schopností bez toho, aby mali potrebné vedomosti a morálne a etické obmedzenia. A toto viedlo dvakrát k tomu, že Veľký vesmír sa stal nestabilný, a kompletne sa transformoval. T.j. prišiel skutočný a komplexný „koniec sveta“ v  univerzálnom meradle. Život v našom vesmíre už tretíkrát vznikol od samého počiatku.

Aby sa s touto naliehavou potrebou niečo urobilo, Svetlé Sily boli nútené prísť s „Veľký Plánom“… Podstata tohto plánu, všeobecne možno povedať, spočívala v nasledovnom: Temné sily, kvôli svojej parazitnej povahe, sa veľmi dobre naučili kradnúť a kopírovať všetky technické výdobytky civilizácie Svetla. A vzhľadom k tomu, že vytváranie bolo vždy oveľa ťažšie a trvalo dlhšie než kradnúť a kopírovať, Čierni pred Bielymi v tejto súťaži mali vždy náskok. Ale riešenie sa našlo!
Tmavé civilizácie v dôsledku prirodzených príčin v miestach ich pôvodu a pobytu, majú určité obmedzenia na úrovni evolučného vývoja. Táto okolnosť priviedla Bielych Hierarchov k spásnej myšlienke, ktorej úspešná realizácia by im mala pomôcť vyhrať prebiehajúcu vojnu s parazitmi. Bieli prišli na spôsob, ako dosiahnuť vysokú úroveň ochrany ľudského evolučného vývoja! A paraziti to
v žiadnom prípade nemohli ukradnúť, kopírovať a používať k svojmu prospechu. V prípade úspešného uvedenia tejto myšlienky do života sa očakávalo významné, a možno aj konečné víťazstvo vo večnej, nekompromisnej vojne medzi dobrom a zlom.

Na uskutočnenie svojho plánu Bieli Hierarchovia sa rozhodli
pre experiment zmiešať niekoľko druhov Bielej Rasy na jednej planéte, aby si boli blízki napriek ich rozličným genetickým vlastnostiam a kvalít, a ich zlúčením do nového národa by takto vytvorili civilizáciu ľudí, ktorá by mala nové vlastnosti a kvalitu. Od tohto plánu očakávali, že bude prepracovanejší, než kedykoľvek predtým. Pre tento bezprecedentný experiment bolo vybraných niekoľko planét, ktoré spĺňajú určité nevyhnutné požiadavky, no zároveň také, ktoré boli
bez zásahu Bielych Hierarchov predurčené na zánik v dôsledku určitých kozmických katastrof. Na tieto planéty boli vysadení dobrovoľníci z rôznych rodov Bielej Rasy a experiment začal.
Na Midgard-Zem, ako pomenovali našu planétu, pred viac ako 600 tisíc rokmi prišli ľudia zo štyroch rodov Bielej Rasy: rody Árijcov – Da`Árijci a Ch`Árijci, a rody Slovanov – Raséni a Svätorusi.

Da`Árijci prileteli zo zeme Rai zo súhvezdia Zimun (Malá Medvedica). Oči mali sivej (striebornej) farby, primerané  ich slnku, zvaného Tara.
Ch`Árijci prileteli zo zeme Troary zo súhvezdia Orion. Mali zelené oči, zodpovedajúce ich slnku – Rada.
Modrookí Svätorusi prileteli zo súhvezdia Makoš (Veľká Medvedica).
Hnedookí Raséni prišli zo zeme Ingard zo súhvezdia Rasy (β Leo, Lev).
Takže my – terajší pozemšťania – nepochádzame z tejto planéty. Je to vedecky dokázaný fakt, ktorý vyvoláva prekvapenie u tých, ktorí sa touto otázkou nikdy nezaoberali. Sme potomkovia vysoko rozvinutej Bielej rasy, ktorí kolonizovali Zem pred viac ako 600 tisíc rokmi.
V skutočnosti, v dnešnej terminológii, naši predkovia boli mimozemšťania na tejto planéte. Ich nádherná, vysoko rozvinutá civilizácia rozkvitala a šťastne žila na Zemi viac ako 500 tisíc rokov. A potom… a potom prišli skúšky.

Zdroj: peshera.org
Nikolaj Levašov: „Rusko v krivom zrkadle“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *